Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Monoklonální protilátky i pro diabetiky 2. typu

Bamlanivimab. Foto: FN Brno

Monoklonální protilátky i pro diabetiky 2. typu

Medical Tribune 06/2021
02.04.2021 16:26
Zdroj: MT
Autor: ač
Poměrně početnou skupinou pacientů, kteří jsou nově podle odborníků indikovaní k podání monoklonálních protilátek proti vážnému průběhu COVID-19, jsou diabetici na farmakologické léčbě, pokud zároveň mají BMI 35 a více, nebo farmakologicky řešenou hypertenzi.

Odborné společnosti intenzivistů, pneumologů, infektologů, praktických lékařů a neurologů k 1. dubnu aktualizovaly mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě pacientů s COVID-19. Pracovní skupina se v souvislosti s narůstající klinickou zkušeností s touto experimentální léčbou dohodla na dílčím rozšíření dosavadních indikací pacientů, kteří mohou z této léčby profitovat.

Nadále platí zásada, že se tyto přípravky podávají v časném stádiu onemocnění do sedmi dní od nástupu klinických příznaků. Nové stanovisko připouští krajní maximální dobu od nástupu příznaků až deset dní a neobsahuje už podmínku doby od pozitivního testu na SARS-CoV-2 nejdéle tři dny. Podání monoklonálních protilátek je nadále možné jen v takovém stavu pacienta, který nevyžaduje ani hospitalizaci, ani léčebné podávání kyslíku. A to u pacientů, u kterých indikující lékař vyhodnotí vysoké riziko zhoršení klinického stavu. Jako rizikoví pacienti jsou nově popsáni i lidé s diabetem 2. typu léčeným farmakologicky, pokud zároveň berou léky na hypertenzi, nebo mají BMI 35 a více.

„Uvedené doporučení je nutno vnímat jako rámcové, nikoliv jako nepodkročitelné či nepřekročitelné indikační vymezení,“ uvádí se v mezioborovém stanovisku. „Konečné rozhodnutí o indikaci mAb (monoklonálních protilátek) je na lékaři, který má o zdravotním stavu pacienta nejvíce informací a je schopen posoudit všechny aspekty aktuálního klinického kontextu, včetně vyhodnocení poměru přínosu a rizika podání přípravku s obsahem mAb v konkrétní klinické situaci.“

Po rozšíření indikací volali lékaři z praxe, ale také premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví 6. dubna zveřejnilo také nová znění svých dvou rozhodnutí o použití přípravků REGN-VOC-2 a Bamlanivimab, která na nové mezioborové stanovisko reagují. To je důležité i proto, že na rozhodnutí ministerstva navazují zdravotní pojišťovny úhradu této léčby.

„Protilátky se váží na různé části proteinu a jejich použití v kombinaci může mít větší účinek než jejich použití samostatně,“ uvádí se také v mezioborovém stanovisku. Léčba covidu přípravkem s monoklonálními protilátkami představuje v současnosti experimentální léčbu bez dostatečného množství důkazů. Podání přípravků musí být u každého pacienta spojeno s průkazným sledováním klinických údajů umožňujících vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti.

Kromě praktických lékařů mohou pacienty indikovat k podání těchto přípravků i ambulantní specialisté i nemocniční lékaři. Seznam infuzních míst k podání přípravků s monoklonálními protilátkami publikuje ministerstvo zdravotnictví.

Poznámka redakce: Aktualizovali jsme 6. dubna informaci o novém znění rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o použití monoklonálních protilátek.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky