Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

REGN-COV2 pro všechny nad 65 let

Foto: shutterstock.com

REGN-COV2 pro všechny nad 65 let

29.04.2021 15:28
Zdroj: MT
Autor: ač
Další rozšíření indikace monoklonálních protilátek při COVID-19. Za pacienty s vysokým rizikem je považováno více lidí než dosud. Podání je možné až deset dní od prvních příznaků.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 27. dubna nové rozhodnutí o dočasném povolení používání přípravku REGN-COV2 s monoklonálními protilátkami k léčbě COVID-19. Ještě více rozšířilo definici pacienta s vysokým rizikem těžkého průběhu COVID-19, který může tento přípravek dostat. Přístup k této léčbě tak mají mít všichni s BMI od 35, všichni nad 65 let, všichni diabetici, dispenzarizovaní pacienti s hypertenzí, a další vyjmenovaní chronicky nemocní pacienti.

Indikacemi se zabývá také mezioborové stanovisko sedmi odborných společností z 1. 4. 2021. Uvádí charakteristiku pacienta úžeji než MZ, ovšem dává prostor lékaři pro individuální rozhodnutí.

Obsahem ministerského rozhodnutí se řídí i úhrady zdravotních pojišťoven. Uvolnění přísných indikací pro podání monoklonálních protilátek při covidu a jejich větší propagaci žádal po ministru Arenbergerovi při jeho nástupu do funkce premiér Andrej Babiš.

Podmínkami k použití REGN-COV2 je pozitivní test na SARS-CoV-2, doba nanejvýš do 10 dnů od prvních příznaků, věk nad 12 let, váha od 40 kg a riziko závažného průběhu. Indikující lékař vyplní žádanku. Podat přípravek mohou nemocnice s urgentním příjmem a ve všech nemocnicích zřizovaných ministerstvem zdravotnictví.

První dodávky přípravku firmy Regeneron dorazily do Česka na přelomu března a dubna. Celkem Česko kupuje 12000 dávek REGN-COV2 a dříve koupilo také 3000 dávek bamlanivimabu. Jedna infuze stojí zhruba 60000 korun. Některé nemocnice spustily informační kampaň zaměřenou na pacienty a praktické lékaře na podporu povědomí o těchto přípravcích.

Pacient s vysokým rizikem je definován jako ten, kdo splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:
• index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2;
• chronické onemocnění ledvin;
• chronické onemocnění jater;
• diabetes mellitus;
• primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněčné složky imunity;
• imunosupresivní léčba;
• chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD lil a IV, intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě nebo na léčbě systémově podávanými kortikoidy;
• plicní hypertenze v dispenzární péči;
• onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou;
• trombofilní stav v dispenzární péči;
• nervosvalová onemocnění (zahrnuje i neurodegenerativní onemocnění postihující druhotně svalový aparát a nemocné s domácí intermitentní nebo trvalou přístrojovou podporou ventilace);
• stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně;
• věk ž 65 let;
• věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
i. kardiovasku ulární onemocnění,
ii. hypertenze,
iii. chronické obstrukční onemocnění plic/jiné chronické respirační onemocnění;
• věk 12 - 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
i. BMI ^ 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů,
ii. srpkovitá anémie,
iii. vrozené nebo získané onemocnění srdce,
iv. porucha nervového vývoje např. mozková obrna,
v. zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakové ventilaci (nesouvisející s onemocněním COVID-19),
vi. astma, reaktivní onemocnění dýchacích cest nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující pro jeho kontrolu každodenní podání léků.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky