Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Očkovanie proti COVID-19 u pacientov s roztrúsenou sklerózou bez krátkodobého rizika nového relapsu

Foto: shutterstock.com

Očkovanie proti COVID-19 u pacientov s roztrúsenou sklerózou bez krátkodobého rizika nového relapsu

17.09.2021 10:26
Zdroj: MT
Autor: miš
Predbežná analýza, ktorá bola vykonaná v talianskych SM centrách, nepreukázala zvýšené krátkodobé riziko relapsu u očkovaných pacientov s roztrúsenou sklerózou (SM).

Medzi 324 pacientmi so SM, ktorí boli očkovaní vakcínou mRNA (Pfizer-BioNTech COVID-19, Comirnaty), došlo počas dvoch mesiacov pred očkovaním k šiestim klinickým recidívam (1,9%) a k dvom došlo počas 2 mesiacov po očkovaní (2,2%). Uvádza to Massimiliano Di Filippo, MD, z University of Perugia, a spoluautori v časopise Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. Incidencia relapsov dva mesiace pred a po očkovaní nebola štatisticky odlišná (B 0,154, 95% CI -0,948 až 1,288, p = 0,78). Di Filippo a kolegovia poznamenali, že bezpečnosť očkovania u ľudí so SM je predmetom diskusie.

Táto analýza predstavuje prvú prospektívnu štúdiu veľkej kohorty pacientov so SM, ktorá bola sledovaná najmenej dva mesiace po prvej dávke vakcíny Pfizer. Štúdia zahŕňala pacientov z 25 talianskych SM centier, ktorí dostali prvú dávku očkovacej látky Pfizer v januári 2021. Databáza štúdie bola uzavretá 31. marca 2021. Z 324 pacientov so SM v štúdii dostalo 322 chorých obe dávky vakcíny s časovým odstupom 21,5 dňa. Dvadsať osem ľudí (8,6%) prekonalo infekciu SARS-CoV-2 (potvrdenou PCR) 225 dní pred prvou dávkou vakcíny.

Väčšina účastníkov štúdie (74,7%) boli ženy a priemerný vek bol približne 43 rokov. Väčšina pacientov (93,5%) mala relaps-remitujúcu SM, 4,6% malo sekundárne progresívnu SM a 1,9% primárne progresívne ochorenie. Priemerná doba trvania SM bola 11,9 roka a priemerné skóre stupnice EDSS v čase očkovania bolo 2,1. Priemerná doba medzi prvou dávkou vakcíny a klinickým relapsom bola 44 dní. Vek, pohlavie, čas trvania choroby alebo skóre EDSS nemali žiadny vplyv na výskyt relapsu. Päť relapsov bolo monofokálnych a dva boli multifokálne. V čase očkovania boli traja pacienti liečení dimetyl fumarátom (Tecfidera), jeden glatiramer acetátom (Copaxone), dvaja ocrelizumabom (Ocrevus) a jeden nebol liečený. Zistenia potvrdzujú pozorovanie z Izraela s podobnou mierou relapsov po očkovaní vakcínou Pfizer COVID-19 (Comirnaty). Limitácie súčasnej štúdie (podľa autorov) zahŕňajú nedostatočné informácie o MRI a len dva mesiace sledovania. Iba 6,5% pacientov malo progresívnu SM, preto sa nemôžu o tejto skupine vyvodiť žiadne jasné závery, upozorňujú autori.

Zdroj:

Di Filippo M, et al. mRNA COVID-19 vaccines do not increase the short-term risk of clinical relapses in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2021;0:1–3. doi:10.1136/jnnp-2021-327200Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky