Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 12. srpen 2020 | Svátek má Klára
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kyselina zoledronová nová možnost léčby Pagetovy kostní choroby

Kyselina zoledronová nová možnost léčby Pagetovy kostní choroby

Medicína po promoci 2/2006
28.04.2006 00:00
Autor: Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Pagetova choroba je diagnostikována jen utřetiny postižených osob a zpravidla vpozdním stadiu. Proto je zatím léčena jen necelá desetina pacientů. Dosud užívané léky byly plně účinné jen učásti nemocných a vzhledem kvelkým a opakovaným dávkám měly časté závažné nežádoucí účinky. Kyselina zoledronová má vporovnání sdříve užívanými aminobisfosfonáty odlišnou afinitu ke kosti a řádově větší biologický účinek. To zajišťuje spolu se způsobem podávání léku potřebné ovlivnění aktivity nemoci, adherenci kléčbě a bezpečnost léčby. Jedna patnáctiminutová infuze kyseliny zoledronové klinicky uspokojivě tlumí aktivitu Pagetovy choroby na dobu jednoho roku a plnou remisi onemocnění navozuje během šesti měsíců u89% pacientů. Jako Pagetova kostní choroba se označuje lokalizované benigní multifokální progredující metabolické onemocnění skeletu charakterizované poruchou kostní remodelace navozující hypertrofii kostí a abnormální kostní strukturu. Primární poruchou je vprůměru zdesateronásobení počtu a velikosti osteoklastů, důsledkem je zvýšení počtu a funkce osteoblastů. Novotvořená kost je uspořádána chaoticky (plsťovitá struktura). Pagetova kostní choroba je po osteoporóze druhým nejčastějším onemocněním skeletu. Onemocnění je poněkud častější umužů než užen, má výraznou geografickou distribuci a jeho prevalence stoupá svěkem. Vněkterých oblastech ve Velké Británii dosahuje prevalence Pagetovy choroby až 8,3%, vNěmecku 1,3%, vAsii a vAfrice je onemocnění prakticky neznámé. VUSA se prevalence onemocnění odhaduje na 1,4 milionu osob, diagnóza je však bezpečně stanovena jen u410 000 pacientů a jen kolem 100 000 znich je léčeno. Ovýznamu genetických vlivů vetiopatogenezi onemocnění svědčí zjištění, že byla popsána autosomálně dominantní dědičnost onemocnění, byly zjištěny poruchy na chromosomech 5, 2, 9, 10 a 18, a že 15–40% pacientů sPagetovou chorobou má pozitivní rodinnou anamnézu onemocnění. To je vsouhlase se zjištěním, že Pagetova choroba je způsobena poruchou regulace funkce osteoklastů transkripčními faktory. Mutace genu pro sequestosom 1 (p62) a současně přítomnost virových proteinů (mj. nukleokapsidového proteinu spalničkového viru) zvyšují citlivost osteoklastů ke specifickým transkripčním faktorům, jako jsou interleukin-1, TNF α a RANKL. Vdůsledku toho se zvyšuje aktivita osteoklastů. Kombinace vlivu věku, genetické dispozice a přítomnosti virových proteinů může navodit klon prekursorů osteoklastů a rozvoj onemocnění (obr. 1). Spatogenezí onemocnění souhlasí také klinická stadia choroby, od projevů nadměrné osteoresorpce až knadměrně vystupňované a chaotické novotvorbě kostní hmoty vpostižených úsecích skeletu. Místo lamelární kosti se tvoří plsťovitá kost, která má zvětšený objem a která se vzhledem ke své nižší mechanické odolnosti snadněji deformuje. Onemocnění může být monostotické nebo polyostotické (nejčastěji pánev, femory, páteř, lebka a tibie), nikoli však difuzní ani symetrické. Mezi postiženými okrsky skeletu se vždy nacházejí místa snormální lamelární strukturou.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 2/2006, strana 77Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky