Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 07. srpen 2020 | Svátek má Lada
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nádory vycházející z hladké svaloviny děložní stěny

Nádory vycházející z hladké svaloviny děložní stěny

Gynekologie po promoci 6/2006
28.11.2006 00:00
Autor: Robert L. Giuntoli, II, MD, Robert E. Bristow, MD
Nádory vycházející zhladké svaloviny děložní stěny jsou většinou benigní a setkáváme se snimi velmi často. Přesto u0,5% pacientek, které podstoupí hysterektomii zindikace děložních myomů, nalezneme leiomyosarkom. Pokud se tento nádor rozšíří mimo dělohu, pacientky většinou umírají do pěti let od diagnózy. Vněkolika případech byl leiomyosarkom diagnostikován až po embolizaci děložních arterií.

Z děložního myometria vycházejí dva typy nádorů hladké svaloviny – leiomyomy a leiomyosarkomy. Jak známo, benigní nádory hladké svaloviny označované jako leiomyomy se vyskytují poměrně často. Ale jak často? Pokud budeme patologické nálezy po hysterektomiích hodnotit přísně, zjistíme, že leiomyomy nalezneme u77% žen. Na rozdíl od myomů jsou děložní leiomyosarkomy klinicky velmi agresivní maligní nádory. Naštěstí se objevují poměrně vzácně, tento nádor byl za poslední rok (v USA) diagnostikován pouze u1% zvíce než 40 000 žen se zjištěným nádorovým onemocněním dělohy. Přestože jsou tyto agresivní nádory relativně vzácné, vtomto článku se na ně podrobně zaměříme. Nejprve však krátce popíšeme diagnostická kritéria a možnosti léčby benigních myomů. Dále se zmíníme oněkterých kontroverzních tématech, jako je například embolizace uterinních arterií. Popularita této metody stále roste, zejména při ošetření myomů upremenopauzálních žen. Jaké je riziko, že kvůli tomuto zákroku bude sarkom diagnostikován pozdě? Mezi další horká témata související sleiomyosarkomy patří nutnost hodnocení lymfatických uzlin, zachování ovarií a případný negativní vliv na přežití a zda je užitečná adjuvantní chemoterapie nebo radioterapie.Diagnostika a management leiomyomů
Mezi příznaky děložních myomů, které nejčastěji vedou ženu knávštěvě gynekologa, patří dysmenorea a dyspareunie. Další příznaky souvisejí se zvětšením objemu dělohy (zvýšená frekvence močení či stolice, bolesti vbedrech). Myomy mohou vést také kinfertilitě.
Patologická kritéria. Většina nádorů vycházejících zhladké svaloviny děložní stěny je snadno klasifikována jako leiomyom. Leiomyom má typickou makroskopickou strukturu, jeví se jako dobře ohraničená, tuhá masa drobných vírů sbělavým až žlutohnědým povrchem (obr. 1). Histologicky tvoří myom provázané vřetenovité buňky hladkého svalu sjádrem doutníkovitého tvaru. Vtěchto histologických vzorcích nenalezneme známky nekrózy ani jaderných atypií. Přestože můžeme vidět i ojedinělé mitózy, mitotický index (počet mitóz na 10 polí) je většinou nižší než 1.
Medikamentózní a chirurgické možnosti léčby. Úvodní léčba myomů je obvykle medikamentózní. Ke zlepšení menstruačních příznaků někdy používáme perorální antikoncepci. Při léčbě bolestí velmi účinně pomáhají nesteroidní protizánětlivé léky, jako je ibuprofen. Další léčebná modalita – dlouhodobá léčba agonisty gonadotropin uvolňujícího hormonu (GnRH) – má pro svůj hypoestrogenní účinek omezené uplatnění. A agonisté GnRH většinou také myom příliš nezmenší. Nicméně mohou posloužit kdočasnému zmírnění menstruačního krvácení, a umožnit tak zlepšení hematokritu před chirurgickým zákrokem.
Jestliže medikamentózní léčba selže, je často zvažována chirurgická intervence. Hysterektomie představuje definitivní vyřešení problému, samozřejmě ale vylučuje další těhotenství. Další chirurgické metody, jako je myomektomie nebo hysteroskopická resekce, umožňují zachování budoucí fertility, ale nesou ssebou i riziko rekurence. Myomektomie může být provedena laparotomicky nebo laparoskopicky. Možnosti hysteroskopické resekce jsou většinou omezeny na submukózní leiomyomy. Stále narůstá počet provedených embolizací uterinních arterií, která se používá zejména kléčbě symptomatických leiomyomů upremenopauzálních žen.
...

Komentář

Autor: MUDr. Josef Kačírek

Z histopatologického i klinického hlediska tvoří nádory hladké svaloviny děložní stěny nesourodou skupinu. Nejčastější diagnózou skupiny je leiomyom, maligní variantou je leiomyosarkom. Na pomezí těchto dvou diagnóz zhlediska biologického chování je skupina nádorů nejasného biologického chování až hraniční malignity. Vsoučasné době je indikováno asi 40% hysterektomií pro děložní myomy. Děložní leiomyomy jsou benigním, velmi rozšířením nálezem, jsou nacházeny histopatologicky u70–75% preparátů po hysterektomiích. Leiomyomy mohou být asymptomatické, klinické projevy mohou být velmi různorodé – metroragie a abnormální děložní krvácení, pánevní bolest, příznaky způsobené pánevní rezistencí, poruchy fertility. Léčba je buď konzervativní (analgetika, hormonání léčba metroragie, analoga GnRH, LH-RH), standardem je stále léčba chirurgická (myomektomie laparoskopická nebo laparotomická, hysteroskopická transcervikální ablace myomu, hysterektomie vrůzných technikách provedení). Alternativou chirurgického řešení děložních leiomyomů se stává embolizace uterinních arterií (EUA). Výkon spočívá vselektivní embolizaci děložních tepen embolizačními partikulemi za účelem ischémie tkáně myomů a jejich následné ischemické nekrózy. Metoda EUA je vsoučasné době rozšířena a již rozsáhle používána vUSA (15 000 až 18 000 výkonů vUSA ročně) a postupně je zaváděna i vzápadní Evropě a prováděna i vČeské republice.
...

Plnou verzi článku najdete v: Gynekologie po promoci 6/2006, strana 16Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky