Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Velký lékařský slovník
vydavatel: Maxdorf
Preeklampsie
vydavatel: Maxdorf
Farmakoterapie tromboembolických stavů
vydavatel: Maxdorf
Léčba inzulinem
vydavatel: Maxdorf
Unikátní publikace mapuje onkochirurgii
vydavatel: Grada
Etické problémy medicíny na prahu 21. století
vydavatel: Grada Publishing
EKG a dysrytmie v dětském věku
vydavatel: Grada Publishing
Gerontorevmatologie - Rovenský Jozef et al.
vydavatel: Galén
Biologická léčba zánětlivých autoimunitních chorob
vydavatel: Grada
Diabetes mellitus v primární péči II
vydavatel: Nakladatelství Axonite
Memoriae meae
vydavatel: Maxdorf
Kardiotokografie - 2., rozšiřené vydání
vydavatel: Maxdorf
Postižení dutiny ústní u onkologických pacientů
vydavatel: Current media 2014
Vzácná onemocnění v kostce
vydavatel: Mladá fronta
Infekce v gynekologii
vydavatel: Maxdorf
Farmakoterapie urgentních stavů
vydavatel: Maxdorf
Pediatrie - překlad 6. vydání
vydavatel: Grada Publishing
Speciální chirurgie už potřetí
vydavatel: Galén
Muzikoterapie v praxi
vydavatel: Grada Publishing
Klinická farmacie II
vydavatel: Grada Publishing
Angiologie 2013
vydavatel: Maxdorf
Imunologie stručně, jasně, přehledně
vydavatel: Grada Publishing
Psychologie 2. díl
vydavatel: Edice Sestra
Zdravotnictví a integrovaný zachranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách
vydavatel: Grada Publishing
Není bezvýchodných situací aneb příběhy lidí s diabetem
vydavatel: Maxdorf
Diabetes mellitus 1. typu
vydavatel: Maxdorf
CESTA DIABETOLOGIE aneb jak vše začíná a končí?
vydavatel: Maxdorf
Pneumologie – úspěšná celostátní učebnice
vydavatel: Maxdorf
Krev a peníze – Pravda o kauze Diag Human
vydavatel: Tomáš Cikrt
Predialýza
vydavatel: Maxdorf
Lege artis v medicíně
vydavatel: Grada Publishing
Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody
vydavatel: Maxdorf
Nozokomiální nákazy, 3. vydání
vydavatel: Maxdorf
Doporučené postupy v pneumologii
vydavatel: Maxdorf
Chirurgie ruky
vydavatel: Grada Publishing
Principy systémové protinádorové léčby
vydavatel: Grada Publishing
Medicína od starověku po současnost
vydavatel: Nakladatelství Prostor
Diabetes mellitus a deprese, demence
vydavatel: Maxdorf
Bylo to tak?
vydavatel: Triton
Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii - Kamil Kalina
vydavatel: Grada Publishing
Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí
vydavatel: Grada Publishing
Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií
vydavatel: Triton
Přehled psychodynamiky
vydavatel: Portál
Umění ptát se v koučování, poradenství a systemické terapii
vydavatel: Portál
Pěstounská péče a adopce
vydavatel: Portál
Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti
vydavatel: Portál
Facilitativní mediace
vydavatel: Portál
Babičku potrkal jelen aneb Co tomu říkáte, doktore?
vydavatel: Galén
Vnitřní lékařství
vydavatel: Grada
Radiační onkologie v praxi
vydavatel: Masarykův onkologický ústav
Volně prodejné přípravky v gynekologii
vydavatel: Maxdorf
Anafylaxe – život ohrožující alergie
vydavatel: Maxdorf
Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví
vydavatel: Maxdorf
Intersticiální plicní procesy
vydavatel: Maxdorf
Další dva svazky Lékařského repetitoria nakladatelství Triton
vydavatel: Triton
Filipínský lékař-buditel a my
Onemocnění viscerálních cév
vydavatel: Maxdorf
Kvalifikační a vzdělávací standardy pro pregraduální onkologické vzdělávání
Žilní onemocnění v klinické praxi
vydavatel: Grada
Diabetická nefropatie
vydavatel: Maxdorf
Farmakoterapie neuropatické bolesti
vydavatel: Maxdorf
Praktická diabetologie – 5. aktualizované vydání
vydavatel: Maxdorf
Karcinom ledviny
VIVISECTIO MUNDI aneb Povídání o věcech obyčejných i nevšedních
vydavatel: Galén
Nové operační postupy v urogynekologii
vydavatel: Maxdorf
Angiologie 2010
vydavatel: Maxdorf
Základy klinické onkologie
vydavatel: Galén
Současné možnosti miniinvazívní chirurgické léčby nádorů ledvin
vydavatel: Galén
Obecná onkologie
vydavatel: Galén
Lékařská fyziologie
vydavatel: Grada
Základy lékařské chemie a biochemie
vydavatel: Galén
INTERNA
vydavatel: Triton
Osobnosti ve fotografii
MEDICAL ENGLISH IN STOMATOLOGY
vydavatel: Maxdorf
Ultrazvuková diagnostika v těhotenství a gynekologii
vydavatel: Aprofema s. r. o.
Klinická neurologie
vydavatel: Triton
Hurstův manuál pro praxi
vydavatel: Grada 2010
Stomie
Praktická andrologie dospělých"
Kolébka české medicíny
vydavatel: Grada
Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii
Mozkové ischemie a hemoragie
vydavatel: Grada
Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského
vydavatel: Paseka
Mozkové ischemie a hemoragie,
vydavatel: Grada
Rehabilitace po revmatochirurgických výkonech
vydavatel: Maxdorf
Radiační onkologie - učební texty
vydavatel: Masarykův onkologický ústav
Hepatologie
vydavatel: Grada
Transplantační léčba diabetu
vydavatel: Maxdorf
MADPOWER© fitness system
vydavatel: Ivo Mádle
Poruchy metabolismu a výživy
vydavatel: Galén
Útržky paměti
vydavatel: Galén
Ošetřovatelství v chirurgii I˙a II
vydavatel: Grada
Infekční lékařství
vydavatel: Galén
Sexuologie
vydavatel: Grada
Lidství - Neuronální koreláty
vydavatel: Galén
Osteoporóza a ostatní nejčastější metabolická onemocnění skeletu
vydavatel: Galén
Lékařská psychologie v praxi
vydavatel: Grada
Klinické PET a PET/CT
vydavatel: Galén
Dějiny kardiologie
vydavatel: Galén
Lékařský dekameron
vydavatel: Maxdorf
Základy lékařské fyziologie
vydavatel: Grada
Endokrinní orbitopatie
vydavatel: Maxdorf
Funkční anatomie
vydavatel: Grada
Aplikovaná anatomie pro fyzioterapeuty a maséry
vydavatel: Galén
Úvod do veřejného zdravotnictví
vydavatel: Portál
Lékařská protozoologie
vydavatel: Galén
Recidiva kolorektálního karcinomu
vydavatel: Grada
Centrální nervový systém - struktura a funkce
vydavatel: Osveta
Uveitidy
vydavatel: Grada
Revmatoidní artritida a biologická léčba
vydavatel: Maxdorf
Bolest a jak s ní zacházet - Učebnice pro nelékařské zdravotnické obory
Medicínsko-právní terminologie - Příručka pro právní praxi
vydavatel: Grada
Nespavost a jiné poruchy spánku - Pro nelékařské zdravotnické obory
vydavatel: Grada
Přehled anatomie
vydavatel: Galén
Almanach ambulantní gynekologie
vydavatel: Maxdorf
Akutní stavy v geriatrii
vydavatel: Galén
Kardiologie pro sestry intenzivní péče
vydavatel: Galén
Kardiologie pro sestry intenzivní péče
Klinická endokrinologie
vydavatel: Maxdorf
Urologie
vydavatel: Galén
Nejčastější otravy a jejich terapie
vydavatel: Galén
Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie
vydavatel: Grada
ISPAD Consensus Guidelines 2006-2009 Moderní dětská diabetologie
vydavatel: Galén
Neonkologická hematologie
vydavatel: Grada
Léčba inzulinovou pumpou pro praxi
vydavatel: Nakladatelství GEUM
Chronická tromboembolická plicní hypertenze. Endarterektomie plicních tepen
vydavatel: Maxdorf-Jessenius
Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně
vydavatel: Maxdorf-Jessenius
Farmakoterapie bolesti
vydavatel: Maxdorf-Jessenius
Farmakoterapie tromboembolických stavů
vydavatel: Maxdorf-Jessenius
Bilirubin a interní choroby
vydavatel: Grada
Magistraliter receptura v dermatologii
vydavatel: Galén
EKG podle Holtera
vydavatel: Galén
Osudové příznaky
vydavatel: Atelier Zidlicky
500 klinických studií v diabetologii
vydavatel: Maxdorf
Jan Škrha et al.: Diabetologie
vydavatel: Galén
Český lékopis 2009
vydavatel: Grada
Otazníky kardiovaskulární prevence 2009
vydavatel: Facta Medica
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy
vydavatel: Triton
Pediatrie
vydavatel: Grada
Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii
vydavatel: MEDICAL TRIBUNE CZ
Syndromy a symptomy
vydavatel: Triton
Co byste měli vědět o rakovině prsu
vydavatel: Grada
OCEŇOVÁNÍ A PRODEJ PRIVÁTNÍ ZUBNÍ PRAXE
vydavatel: Grada
Neinvazivní karcinomy prsu
vydavatel: Maxdorf
Diabetická neuropatie
vydavatel: Maxdorf
Speciální kineziologie
vydavatel: Grada
Klinická psychiatrie v denní praxi
vydavatel: Galén
Chirurgie srdečních chlopní (... nejen pro kardiochirurgy) ve 200 vyobrazeních
vydavatel: Grada
Infekce u kriticky nemocných
vydavatel: Galén
Trpěli i dávní lidé nádory?
vydavatel: Karolinum
Manuální medicína, 4. rozšířené vydání
vydavatel: Maxdorf
Kniha o těhotenství a dítěti
vydavatel: Galén
Repetitorium gynekologie
vydavatel: Maxdorf
Nádory varlat
vydavatel: Grada
Nemoci močovodu
vydavatel: Galén
Preventivní medicína
vydavatel: Maxdorf
Vrozené srdeční vady v dospělosti
vydavatel: Informa Healthcare
Repetitorium hojení ran
vydavatel: Geum
Neuromuskulární deformity páteře a jejich řešení
vydavatel: Galén
Geriatrické syndromy a geriatrický pacient
vydavatel: Grada
Asthma bronchiale v příčinách i klinických obrazech
vydavatel: Geum
Lékařem v Saudské Arábii
vydavatel: Galén
Hovory R
vydavatel: Maxdorf
Základy klinické farmakologie
vydavatel: Galén
Hematologie
vydavatel: Triton
Feneisův obrazový slovník
vydavatel: Grada
Hyperkinetická porucha
vydavatel: Galén

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky