Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Hyperkinetická porucha
vydavatel: Galén

Současné socioekonomické prostředí, spojené se zvýšeným tlakem na studijní i pracovní výkon, sociální adaptabilitu a schopnost sebeprosazení, zvyšuje nároky na psychiku již v dětském věku. Ukazuje se, že významným handicapem se stává hyperkinetická porucha, která již od dětství brání postiženému plně využít jeho intelektových schopností.

Cílem prvního vydání monografie Hyperkinetická porucha je podat ucelený přehled současných poznatků o této poruše z oblasti neurověd a genetiky, které umožnily specialistům lépe porozumět příčinám onemocnění. V úvodu knihy je přehledně popsán historický vývoj koncepce hyperkinetických poruch. Na něj navazují kapitoly z klinické oblasti, které obsahují diagnostická kritéria, a dále kapitoly pojednávající mimo jiné o metodách klinického i psychologického vyšetření a psychoterapeutických postupech.

Rozsáhlou část knihy věnovali autoři prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., RNDr. Omar Šedý, Ph.D., et al., také farmakoterapii. Přinášejí přehled různých druhů psychofarmak používaných v minulosti i současnosti, včetně doporučených postupů léčby ve shodě s publikovanými klinickými guidelines a názory současných odborníků.

Publikace je určena především psychiatrům a klinickým psychologům, ale zajímavé kapitoly v ní nepochybně objeví i pediatři, neurologové a ostatní, kteří se denně setkávají s problematikou hyperkinetické poruchy.

268 stran, 390 Kč, ISBN 978-80-7262-419-5

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky