Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Základy klinické onkologie
vydavatel: Galén

V době, kdy vzniká velmi málo česky psaných učebnic, jež by zeširoka, ale přitom jasně a stručně shrnovaly vše podstatné z jednoho medicínského oboru, vyšla útlá knížka Základy klinické onkologie, kterou napsal profesor Pavel Klener. Tento autor má vlastně v posledním čtvrtstoletí téměř monopol na české učebnice onkologie a zmíněnou publikací rozhodně dokázal, že zatím neřekl v onkologické edukaci své poslední slovo.

Shrnout celou složitou, často nepřehlednou a stále se intenzivně vyvíjející problematiku klinické onkologie do necelé stovky stran je opravdu čin hodný „krále“ onkologických učebnic.

Kniha je určena lékařům neonkologům, kteří chtějí za víkend proniknout do jejích základů, a také medikům, jimž nabízí systematický logický pohled na relativně málo ohraničený obor klinická onkologie, „metastazující“ do řady dalších lékařských disciplín.

V úvodu jsou zmíněny základní epidemiologické termíny a shrnuta současná epidemiologická situace v onkologii. Dále je stručně pojednán proces kancerogeneze, metastazování a možnosti jejich ovlivnění. Třetí kapitola se věnuje všem základním, ale i velmi speciálním a moderním metodám, jimiž lze stanovit diagnózu malignity. Další kapitola nabízí základní informace o stagingu nádorů a jeho významu pro prognózu i volbu léčby.

Následuje výčet všech současných léčebných možností a jejich obecných indikací. V další kapitole nalezneme pojednání o hlavních nežádoucích účincích onkologické terapie, na něž navazují informace o možnostech podpůrné a symptomatické léčby.

Krátká kapitola je věnována i opomíjené problematice terminální péče. Dva závěrečné oddíly se zabývají alternativními metodami, s nimiž se onkologové často setkávají, a nakonec prevencí nádorových onemocnění.

Kniha samozřejmě pomíjí speciální problematiku jednotlivých onkologických diagnóz. Pro odborníka bez hlubší znalosti onkologické problematiky je však zárukou, že pochopí vše podstatné z obecné onkologie.

Pokud tuto knížku zařadí medici do svého učebního plánu před zkouškou z klinické onkologie, budu se těšit, že k samotné zkoušce budou přicházet studenti, kteří nebudou, jak bylo časté dosud, tápat v záplavě nesourodých informací, ale odpovídat logicky, stručně a chytře, tedy jazykem této nové učebnice.

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Galén 2011, 96 stran, 155×255 mm, brožované, 150 Kč

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky