Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Vrozené srdeční vady v dospělosti
vydavatel: Informa Healthcare

Nedávno vyšla v anglickém odborném nakladatelství Informa Healthcare monografie české autorky doc. MUDr. Jany Popelové, CSc., a kolektivu autorů prof. Erwina Oechslina, prof. Haralda Kaemmerera a prof. Martina G. St. John Suttona, věnovaná vrozeným srdečním vadám v dospělosti. Publikace Congenital Heart Disease in Adults se po historickém úvodu a přehledu prevalence vrozených srdečních vad v dospělosti věnuje jednotlivým vadám - např. defektu síňového septa, otevřenému foramen ovale a paradoxní embolizaci, atrioventrikulárnímu sep-tálnímu defektu, defektu komorového septa, Fallotově tetralogii, koarktaci aorty, aneurysmatu Valsalvova sinu, vrozeným srdečním vadám s cyanózou v dospělosti, atrezii plícnice s defektem komorového septa, vrozeným anomáliím koronárních tepen apod. Autoři poukazují i na psychosociální problematiku a poškození srdce při operaci v dětství nebo při protinádorové léčbě. Monografie odráží skutečnost, že vrozené srdeční vady se staly integrální součástí nejen dětské, ale i dospělé kardiologie a kardiochirurgie a pozornost jim věnovaná stále roste. Je potěšitelné, že česká kardiologie v tomto vývoji sehrála a sehrává tak významnou roli. Dokonalými ilustracemi monografii vybavil dr. Pavel Žáček z LF UK v Hradci Králové.

183 stran, ISBN 1841845841

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky