Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Žilní onemocnění v klinické praxi
vydavatel: Grada

Jiří Herman, Dalibor Musil a kol.

Ojedinělá publikace, začínající konstatováním, že „onemocnění žilního systému nejsou pouze varixy dolních končetin“, podrobně a systematicky pojednává o onemocnění žil v různých částech lidského těla.

Zevrubný teoretický pohled na etiopatogenezi, kliniku, diagnostiku a léčbu je v každé kapitole doplněn a dokreslen bohatou názornou obrazovou dokumentací a četnými kasuistikami. Je popsáno postižení žilního systému hlavy, krku, horních a dolních končetin, dutiny břišní a pánve i hemoroidy. Autoři podtrhují, že jak je žilní systém přítomen v celém těle, podílejí se na diagnostice a léčbě specialisté mnoha oborů a právě týmová práce ústí v dobré výsledky.

„Konzervativní léčbu je tak možné vhodně doplnit o správně načasovanou chirurgickou intervenci,“ píší. Nechybí rozsáhlá, jindy poněkud opomíjená kapitola věnovaná žilním malformacím a hemangiomům. Je‐li v knize věnována některým oblastem, jako například chirurgii žilního systému dolních končetin, menší pozornost, je to proto, že byly podrobně popsány v předchozí monografii obou autorů Chirurgie varixů dolních končetin.


Grada, 280 stran, ISBN: 978‐80‐247‐3335‐7, cena 545 K

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky