Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Filipínský lékař-buditel a my

Jen málo rukou by se asi zvedlo v odpovědi na dotaz, kdo zná jména dr. Josého Rizala a prof. Ferdinanda Blumentritta. Přitom první z nich byl uznávaným očním chirurgem a národním hrdinou Filipín, druhý pak jeho českým přítelem a předním odborníkem na filipínskou problematiku, který žil koncem 19. století v Litoměřicích. Obě tyto významné osobnosti proto připomínají a představují jednak výstava dokumentů a fotografií, jednak kniha autorů doc. MUDr. Leoše Středy, Ph.D., a prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., nazvaná „José Rizal, osobnost historie medicíny a národní hrdina Filipín“. Vernisáž výstavy a křest publikace se uskutečnily 15. června tohoto roku v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě za účasti velvyslankyně Filipín v ČR Evelyn D. Austria‑Garciové, velvyslankyně ČR na Filipínách Moniky Kazdové a delegace Řádu rytířů Josého Rizala vedené panem Paulem Santosem. José Rizal, který se narodil 19. června 1861 a byl popraven v hlavním filipínském městě Manile 30. prosince 1896, byl jedním z prvních očních chirurgů v celé jihovýchodní Asii, ale i básníkem a prozaikem, malířem a sochařem, národním buditelem a nejvýznamnější postavou filipínského hnutí za nezávislost a osvobození od španělské koloniální nadvlády. Kromě svého rodného tagalogu hovořil výborně španělsky, naučil se však i latinsky, řecky, hebrejsky, francouzsky, italsky, anglicky a německy. Údajně hovořil víc než deseti jazyky. Věnoval se studiu medicíny v Manile, Madridu, Paříži, Heidelberku, Lipsku a Berlíně. Kromě medicíny se zaměřil i na studium filologické a etnografické. Ve svých pracích usiloval o hospodářské a politické sjednocení Filipín a vystupoval s požadavky reforem. Po návratu na Filipíny si svým románem „Noli me tangere“ (Nedotýkej se mne) popudil španělské kolonizátory a tamní mnichy. Odjel proto na další cesty (mj. Japonsko, USA, Anglie) a napsal svůj druhý román „El Filibusterismo“ (Povstalectví). Nějakou dobu ještě pobýval v Hongkongu a na Borneu. Po návratu na Filipíny byl pod vyprovokovanou záminkou odeslán do vyhnanství do odlehlé oblasti ostrova Mindanao. V roce 1896 se sám přihlásil jako dobrovolný lékař do španělských jednotek na Kubě; zatímco byl na cestě do Evropy, vypukla na Filipínách revoluce, vedená hnutím Katipunan. Rizal byl z Barcelony odeslán zpět do Manily a zde ve svých pětatřiceti letech odsouzen k trestu smrti – nikoli za účast v povstání proti španělským kolonizátorům, které vypuklo 24. srpna 1896 (Rizal byl stoupencem pokojných reforem, s bojem nesouhlasil a odmítl i nabídku, aby se ujal vedení povstání, které bylo posléze potlačeno), ale jako představitel národně osvobozeneckých snah, které se v průběhu povstání projevily. Ty ostatně už za necelé dva roky po jeho smrti vedly ke kapitulaci španělské správy. José Rizal byl zastřelen v Manile 30. prosince roku 1896; výročí jeho smrti se později stalo státním filipínským svátkem, v roce 1916 byl republikovým zákonem na jeho počest založen Řád rytířů Josého Rizala, a 4. července 1946 byla u místa jeho popravy vyhlášena nezávislost Filipín. A jak souvisí osud Josého Rizala s naší zemí? Na jedné ze svých cest navštívil i Litoměřice, aby se osobně setkal s profesorem Ferdinandem Blumentrittem, tehdy již známým odborníkem na filipínskou problematiku. Mezi těmito muži pak vzniklo nerozlučné přátelství, což dokládá i Rizalův poslední dopis z vězení, napsaný večer před popravou právě Blumentrittovi. Obrací se v něm na něj jako na svého nejlepšího přítele a bratra. Manila si dodnes připomíná osobnost prof. Blumentritta např. názvy stanice metra či hlavní ulice.      jší

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky