Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví
vydavatel: Maxdorf

V oblasti lidské sexuality již dávno nejde jen o pouhou reprodukci, ale čím dál více také o kvalitu prožívání života a konec konců budoucnost vyspělé společnosti. Kromě aspektů ryze medicínských a zdravotních obsahuje sexualita také četné aspekty sociální od života v rodině, partnerských vztahů a „netradičních“ forem soužití (homosexualita, lesbické rodiny) přes společenskou či náboženskou regulaci a různé diskursy až po sexuální výchovu ve školách a v rodině a právní dopady sexuálního chování. O všem zmíněném a mnohém dalším pojednává publikace, na níž spolupracovali psycholog, gynekolog, sexuolog, pediatr, neonatolog, právník, kulturolog, terapeut a další. Je určena především všem dospívajícím, jejich rodičům i vychovatelům, jimž se snaží nabídnout aktuální poznatky, přičemž neopomíjí ani ty historické momenty problematiky, jež zasahují do naší současnosti.

Maxdorf 2011, 435 stran, ISBN: 978‑80‑7345‑238‑4, cena neuvedena, formát: B5, vazba pevná V8

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky