Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Radiační onkologie v praxi
vydavatel: Masarykův onkologický ústav

Pavel Šlampa a kol.

Význam prvního vydání Radiační onkologie v praxi, v roce 2004, ocenila odborná onkologická veřejnost Staškovou cenou za nejlepší publikaci s onkologickou tematikou za rok 2004. Druhé vydání, v roce 2007, se stalo základem pro vytvoření pracovní verze národních radiologických standardů MZ ČR pro radioterapii. Obě knihy se staly každodenní pomůckou radioterapeutů na nejednom pracovišti v České i Slovenské republice. Výrazný rozvoj nových technik radioterapie na základě možností nových kvalitativně lepších ozařovacích přístrojů, plánovacích systémů a nových poznatků si vyžádal podstatné změny řady doporučených postupů, např. u karcinomu prsu, prostaty či gynekologických nádorů. Proto vzniklo třetí vydání této publikace. Léčebná schémata radioterapie v publikaci vycházejí z doporučených léčebných postupů pro radioterapii, které byly vytvořeny pracovníky Kliniky radiační onkologie a oddělení radiologické fyziky Masarykova onkologického ústavu v letech 2008 až 2011 pro nejčastější diagnózy. Součástí publikace jsou také základy radiochirurgie mozkových, jaterních, plicních a jiných ložisek, které se na klinice provádějí pomocí X‑nože. Zájemci z řad odborné veřejnosti si knihu mohou zdarma vyzvednout přímo v MOÚ nebo cestou sponzorských firem podílející se na vydání knihy.

2011, 319 s., ISBN 978‑80‑86793‑19‑1

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky