Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Preventivní medicína
vydavatel: Maxdorf

Vůbec poprvé se na českém knižním trhu objevuje publikace zabývající se prevencí v různých oborech medicíny. Rozsáhlému autorskému kolektivu publikace s názvem Preventivní medicína - pod vedením MUDr. Tomáše Faita, Ph.D., MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., a prof. MUDr. Richarda Češky, CSc. - se podařilo ve 22 kapitolách na více než 500 stranách shrnout současné poznatky o možnostech předcházení onemocněním v širokém spektru medicínských odborností. Publikace je členěna do dvou celků. V prvním, věnovaném preventivním postupům v primární péči, se čtenář dozví praktické informace o profylaktických programech v praktickém lékařství a pediatrii, ale např. i stále potřebnější údaje o prevenci v cestovní medicíně. Nechybí kapitola o prevenci v gynekologii a porodnictví, lze se poučit i o možnostech prevence ve stomatologii. Druhá část knihy seznamuje s preventivními postupy ve specializované péči - od problémů spojených s předcházením kardiovaskulárním nemocem, obezitě a diabetes mellitus po prevenci v neurologii, oftalmologii, psychiatrii a v mnoha dalších oborech. Užitečnou součástí jsou i kapitoly o prevenci psychosociálních patologií, včetně oddílu o předcházení syndromu vyhoření. Publikaci doplňuje bohatá obrazová dokumentace, text je přehledně a prakticky členěn tabulkami a schématy, nechybějí rejstříky a slovník preventivní medicíny uvedený v závěru. Text doplňují a vtipně glosují vybrané karikatury Vladimíra Renčína.

Publikace Preventivní medicína je pozoruhodná tím, že shrnuje prevenci řady preventabilních nemocí, tedy nejen těch nejčastějších kardiovaskuláních a metabolických (diabetu 2. typu), ale i dalších, kterými se zabývají další speciální obory, jako jsou gynekologie, onkologie, stomatologie aj. Po přečtení této knihy se mi vybavil můj první výzkumný úkol o prevenci ischemické choroby srdeční u mužů středního věku, který byl tehdy součástí celostátního výzkumného úkolu P-12 (1979 až 1983) a který koordinovala nově vzniklá II. interní klinika ve Fakultní nemocnici Plzeň. Tehdy zahrnoval tento výzkumný úkol desítky primárně i sekundárně preventivních výzkumných úkolů z celé republiky a z nejrůznějších medicínských oborů. Od té doby se preventivní medicína dostala do výuky mnoha oborů na Lékařské fakultě UK v Plzni. Na této publikaci velice oceňuji kapitoly věnované prevenci v praktické medicíně a pediatrii, kde mápreventiní medicína - především primárníprevence chorob -jistě to nejdůležitější místo. Vždyť praktický lékař, který má úlohu rodinného lékaře, se setkávás "ještě zdravými jedinci", kteří však mají různá rizika pro různé nemoci. Praktik, který zná svoji klientelu, své rodiny, o které pečuje, zná i jejich základní genetické pozadí, aproto má největší šanci včas zahájit primární prevenci řady chorob. Preventivní medicína prolíná všemi obory, ale lékaři specialisté řeší většinou sekundární prevenci chorob. Primární prevenci nejčastějších nemocí mají podle mého názoru v rukou praktičtí lékaři a pediatři. Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Na většinu nemocí přicházíme s léčbou příliš pozdě a snažíme se je alespoň zbrzdit. O úplném vyléčení nelze mluvit. Přestože řada nemocí má genetický podklad, jejich manifestace je značně urychlena důsledky našeho moderního života. Odhalit nemoc či náchylnost k ní ještě před její manifestací a nebo ovlivnit začátky jejích prvních projevů je však u mnoha osob možné. Tím účinnějšípak mohou být opatření, kterápovedou nejen k oddálení nemoci, ale i ke kvalitnějšímu životu jedince. O těchto možnostech je i monografie Preventivní medicína, jejíž praktické naplněnímůže značně posunout naše terapeutická úsilí. A to je i velký příslib, který tato publikace přináší. Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

V bohaté podzimní nabídce nové lékařské literatury jako obvykle převažují knihy s diagnostickou a terapeutickou tematikou. O to více mneproto zaujal objemný titul průřezově se zabývající prevencí. Editoři vytvořili spolu s 26 spoluautory průkopnické interdisciplinární dílo, ojedinělé v českém písemnictví. Jeho názornost zvyšují hojné ilustrace a tabulky, veselost pak vtipné Renčínovy kresby. Čtenář si v publikaci přehledově zopakuje preventivní možnosti nejen ve svém oboru, ale i v oblastech příbuzných. Další kapitoly budou pro něj repetitoriem informací o prevenci v ostatních medicínských specializací. Nepochybuji o úspěšnosti této knihy, autory jistě čeká práce na dalším vydání, které mohou doplnit o nové poznatky a také rozšířit o další obory. Prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

550 stran, 695 Kč, ISBN 978-80-7345-160-8

Rejstřík



Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky