Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Vnitřní lékařství
vydavatel: Grada

Čtyři roky práce, tři svazky (a jedno DVD), 6,5 kilogramu hmotnosti, 176 autorů, přes čtyři tisíce normostran. Tak zní měřitelné parametry, popisující nové Vnitřní lékařství z nakladatelství Grada. Neměřitelnými kvalitami této publikace je důraz na celistvost pohledu a pak také zachycení určitého odborného genia loci brněnské medicíny – všichni autoři působí v Brně. „S rozvojem vědních disciplín a s nahromaděním nových poznatků jsme cítili potřebu vytvořit dílo, které by přineslo komplexní pohled na obor, jenž se na jedné straně v současné době rozpadá a na straně druhé potřebuje koordinovat pohled na pacienta z hlediska diferenciálně diagnostického,“ říká hlavní editor díla prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., přednosta II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně. „Jde o novou koncepci a překonání zažitých postupů při psaní odborných knih. Zdravotní problém je řešen bez ohledu na specializaci celostně, ale za respektování jednotlivých medicínských oborů.

Proto v tomto díle lze nalézt obory pro vnitřní lékařství doposud netradiční, jako jsou např. onkologie, psychiatrie, geriatrie, neurologie, medicína akutních stavů, a současně stati, kde péče o pacienta vyžaduje komplexní mezioborovou spolupráci, jako je léčba bolesti, paliativní medicína nebo výživa nemocných,“ dodává prof. Souček. Podle něj koncepce výuky na lékařské fakultě počítá s tím, že učební materiály budou dostupné elektronicky a bude se s nimi stále pracovat tak, aby odpovídaly aktuálním poznatkům. Vždy je třeba mít nějaký základ – a nové Vnitřní lékařství by mohlo být takovým výchozím bodem. Dalšími editory byli prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., a prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Kniha byla připravena k vydání za přispění MUDr. Petra Svačiny a řady předních odborníků brněnských fakultních nemocnic a Masarykova onkologického ústavu.

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky