Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Diabetes mellitus a deprese, demence
vydavatel: Maxdorf

U osob s diabetem je nápadně vysoká prevalence řady onemocnění spadajících do kompetence psychiatrie. Nejnápadnější je tato kumulace u demencí na jedné straně a u depresivních stavů na straně druhé. Přestože etiopatogenetické souvislosti jsou zatím předmětem výzkumu, z hlediska klinické praxe se tyto komorbidity dostávají v řadě vyspělých zemí do centra pozornosti, a to jak z hlediska diabetologie, tak psychiatrie. Nová publikace z edice Současná diabetologie je zaměřena právě na tuto styčnou plochu mezi oběma obory, a to jak z pohledu diagnostiky, tak farmakoterapie. Jejími autory jsou diabetoložka prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc., a psychiatr doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

„Diabetes a deprese je spojení, kterému je v současné době věnována mimořádná odborná pozornost. Stejně velká pozornost je věnována také poruchám glukózového metabolismu i přítomné inzulinové rezistenci v mozku, které vedou k progresi Alzheimerovy nemoci u nemocných s diabetem; v literatuře se již oficiálně používá pro demenci Alzheimerova typu nový termín – diabetes mellitus 3. typu.“

Maxdorf, edice Současná diabetologie / sv. 8, 2013, 148 str., formát: 118 × 190 mm, vazba měkká, 195 Kč, ISBN 978‑80‑7345‑357‑2

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky