Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Principy systémové protinádorové léčby
vydavatel: Grada Publishing

 

Poslední říjnový večer byla pražská Novoměstská radnice svědky slavnostního křtu, kterým nakladatelství Grada Publishing uvedla na knižní trh velmi zajímavou monografii s názvem Principy systémové protinádorové léčby, jejímiž autory jsou MUDr. Pavel Klener jr., Ph.D., a prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Kniha shrnuje nejnovější poznatky o systémové léčbě nádorových onemocnění, především o metodách cílené, tzv. biologické léčby. Autoři vysvětlují mechanismy účinku cílených terapeutik, popisují signální dráhy vedoucí k maligní transformaci buňky a přinášejí nové pohledy na léčebné strategie v kontextu s konvenční chemoterapií. Zvláštní pozornost věnují možnostem ovlivnění nádorového mikroprostředí (ekosystému), jako je např. ovlivnění angiogeneze a metastazování. Monografie navazuje na dřívější publikaci Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii (vydanou nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2010), ale liší se svou orientací především na mechanismy účinku protinádorových léčiv v kontextu nových poznatků molekulární biologie. Prvořadým cílem autorů bylo umožnit klinickým onkologům či hematoonkologům pomocí logické kategorizace základní orientaci v narůstajícím množství protinádorových léčiv a mnohdy nesprávně používané terminologii. Velký důraz proto kladou na jasné vymezení a vysvětlení obecných principů jednotlivých skupin protinádorových léčiv a jejich názvosloví se zaměřením na vyjasnění rozdílů mezi klasickou (konvenční), cílenou a biologickou protinádorovou léčbou.

Celobarevná publikace je velmi dobře obrazově dokumentována – čtenář v ní najde 52 originálních obrázků a 12 tabulek.

Grada Publishing, 208 stran, 399 Kč, ISBN 978‑80‑247‑4171‑0

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky