Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Pneumologie – úspěšná celostátní učebnice
vydavatel: Maxdorf

Osvědčený autorský kolektiv vedený prof. MUDr. Vítězslavem Kolkem, DrSc., z Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc, MUDr. Viktorem Kašákem z Oddělení respiračních nemocí, Lerymed spol. s r. o., Praha, a doc. MUDr. Martinou Vašákovou, Ph.D., z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha, právě vydal druhé, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné celostátní učebnice Pneumologie.

První vydání z roku 2011, které získalo nejprestižnější ocenění za lékařskou literaturu v ČR – 1. cenu předsednictva České lékařské společnosti JEP, cenu České internistické společnosti, České pneumologické a ftizeologické společnosti a také ocenění děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého, bylo rozebráno během necelého jednoho roku. Další vydání proto na sebe nenechalo dlouho čekat.

Kniha je koncipována jako moderní postgraduální učebnice seznamující čtenáře s nejmodernějšími diagnostickými i terapeutickými postupy. Kromě precizně pojaté pneumologické diagnostiky, diferenciální diagnostiky, terapie apod. jsou zařazeny kapitoly věnované např. molekulárněbiologickým či imunologickým metodám v pneumologii, stejně jako kapitoly hrudní chirurgie.

Publikace je určena především pneumologům (včetně těch, kteří se připravují na atestaci), ale i lékařům všech interních oborů pro rychlou orientaci při řešení nejrůznějších diagnostických a terapeutických rozpaků v běžných situacích každodenní praxe. Dobře ji mohou využít i odborníci laboratorních oborů, hrudní chirurgové a praktičtí lékaři při své odborné činnosti i při komunikaci s pneumology. Učebnice může být užitečná i pro zvídavější studenty medicíny, kteří v pneumologii najdou zajímavý obor pro svůj odborný růst.

Kromě hlavních tří autorů spolupracovalo na knize dalších 23 českých odborníků z Hradce Králové, Brna, Prahy, Zlína, Ostravy, St. Paulu v USA a Leicesteru v UK. „Při vzniku publikace se setkala konsensuálně vzniklá skupina autorů různých oborů, které nejsou v podobné komplexní formě v současnosti dostupné, a celá skupina uznávaných odborníků pracovala s vědomím, že myšlenky a veškeré informace této publikace by měly zůstat aktuální co nejdéle,“ vyzdvihuje v předmluvě prof. Kolek.

„Klimatické a civilizační změny vedou k nárůstu výskytu plicních nemocí, aniž by si společnost tyto souvislosti uvědomovala. Posláním pneumologa je o těchto skutečnostech vědět, znát řešení následků, stejně jako informovat o možnostech prevence a časné diagnostiky civilizací ovlivněných respiračních nemocí,“ zdůrazňuje prof. Kolek.

Autoři zasazují v úvodu českou pneumologii do evropského kontextu: vlajkovou loď pneumologických aktivit představuje Evropská respirační společnost, která v poslední době stále více ovlivňuje Evropský parlament a vlády jednotlivých zemí. Cestami na prezentované Evropské respirační mapě jsou prevence, edukace pacientů, vlastní klinická péče a výzkum respiračních nemocí. Vzájemné vazby se týkají poznání genetiky, vlivů zevního prostředí, zvyšování obranyschopnosti imunitního systému, detekce časných fází chronických nemocí či personalizovaná léčba v ovlivnění kancerogeneze a zánětu. 

Maxdorf 2014, 608 str., edice Jessenius, 200 × 265 mm, vazba pevná, cena 1 495 Kč, ISBN 978‑80‑7345‑387‑9

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky