Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Repetitorium gynekologie
vydavatel: Maxdorf

Hlavním důvodem, který vedl autorský kolektiv sestávající z MUDr. Dušana Kolaříka, prof. MUDr. Michaela Halašky, DrSc., a doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc., k sepsání publikace Repetitorium gynekologie, byla snaha o utřídění a systematizaci informací z oboru gynekologie. Záměrem knihy je stát se repetitoriem určeným zejména pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru gynekologie. Měla by sloužit jako pevná báze pro klinické praktiky, ale také jako výchozí bod pro ty, kteří by se chtěli zabývat určitou problematikou podrobněji. Kniha moderním a obsáhlým informačním způsobem zpracovává různá gynekologická témata, je zaměřena na endokrinologii, pojednává o tématech urogynekologie, infekcích v gynekologii a gynekologické onkologii. Rozsahem a způsobem zpracování je tato encyklopedie naprosto výjimečným počinem v oboru a na našem trhu ojedinělým dílem.

Knihu lze doporučit především pro postgraduální přípravu na evropskou specializační atestaci v oboru gynekologie a porodnictví, ale také pro ostatní gynekology v klinické praxi, studenty medicíny s hlubším zájmem o obor a pro všechny další klinické praktiky, kteří by se chtěli blíže seznámit s gynekologickou problematikou.

1032 stran, 1495 Kč, ISBN 978-80-7345-138-7

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky