Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Postižení dutiny ústní u onkologických pacientů
vydavatel: Current media 2014

Kulaté výročí založení oddělení bylo především oslavou jeho zakladatele, primáře Vladimíra Kozy, jeho obětavé práce a vynikajících výsledků. Současný primář, MUDr. Pavel Jindra, při té příležitosti vzpomínal na počátky fungování oddělení a také na to, jak motivujícím aktérem pro všechny byl primář Koza. Oddělení prošlo od svého založení velkou proměnou a díky píli všech pracovníků se dnes řadí mezi špičková světová pracoviště. V současné době má nejvyšší podíl transplantovaných pacientů v České republice, a to ve výši 60 %. V rámci akce byla také pokřtěna odborná publikace s názvem Postižení dutiny ústní u onkologických pacientů, jejímž hlavním autorem je doc. MUDr. Samuel Vokurka z FN Plzeň. Role kmotrů se ujal přednosta Onkologického a radioterapeutického oddělení FN Plzeň prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., a prim. MUDr. Pavel Jindra. Sám autor novinku představil těmito slovy: „Kniha o problematice dutiny ústní onkologických pacientů měla být původně vlastně jen drobnou brožurkou, ve které jsem chtěl shrnout základní pravidla ošetřování dutiny ústní u pacientů po intenzivní chemoterapii a transplantacích kostní dřeně. Z původního záměru jsem však záhy ustoupil s tím, že jsem se rozhodl připravit knihu, která bude více odrážet význam dutiny ústní. Její postižení se totiž ročně týká minimálně stovek onkologických pacientů, kterým negativně ovlivňuje kvalitu života a základní onkologickou léčbu. Současně se jedná o záležitost ošetřujících lékařů a sester řady oborů – onkologie, nutričních specialistů, stomatologie, ORL, mikrobiologie, patologie, zobrazovacích metod a dalších. Díky vstřícnosti všech spoluautorů vznikla přehledová kniha, která je zároveň svým tématem a formátem zpracování ojedinělá, a to nejen v naší republice. Oprávněný dík patří také mému učiteli, panu primáři MUDr. Vladimíru Kozovi, který mě svého času motivoval k tomu, abych se problematice komplikací onkologické léčby více věnoval, a samozřejmě také Hematologicko‑onkologickému oddělení FN Plzeň za spolupráci a nadále trvající podporu.“

doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.,

Current media 2014,

150 × 230 mm, vazba pevná, 144 str., 380 Kč, ISBN 978‑80‑260‑6359‑9

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky