Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Diabetes mellitus v primární péči II
vydavatel: Nakladatelství Axonite

V rámci letošního kongresu České internistické společnosti ČLS JEP proběhl mj. i křest nové knihy s názvem „Diabetes mellitus v primární péči“. Jedná se o druhé, rozšířené a aktualizované vydání publikace kolektivu autorů pod vedením MUDr. Igora Karena a prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc.

Monografie vznikla díky mezioborové spolupráci diabetologů a praktických lékařů a reaguje na současný stav péče o diabetiky u nás, kdy je její část svěřena do rukou všeobecných praktických lékařů. Publikace výraznou měrou rozšiřuje Doporučený postup DM v primární péči a je jeho nadstavbou, která podrobně vysvětluje mnohá fakta týkající se pacientů s diagnózou diabetes mellitus. Oproti prvnímu vydání z roku 2011 je druhé vydání podstatně rozsáhlejší (264 stran oproti předchozím 196). Obsahuje řadu kapitol, které v prvním vydání nebyly zařazeny (diabetes mellitus 1. typu, využití technologií – monitorování glykémií, inzulinové pumpy, informace o transplantaci, očkování u diabetiků, psychologické aspekty diabetu aj.), a hlavně je text velmi aktualizován. Monografie tudíž přináší pro potřeby lékaře aktuální informace, které může využívat v každodenní praktické péči o pacienty s diabetem.

Slavnostního křtu knihy se spolu s prof. Svačinou ujal i prof. MUDr. Richard Češka, CSc, předseda České internistické společnosti ČLS JEP.

Nakladatelství Axonite 2014, edice Asclepius, 264 str., 148 × 210 mm, 390 Kč, ISBN 978‑80‑904899‑8‑1

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky