Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Unikátní publikace mapuje onkochirurgii
vydavatel: Grada

V prostorách pražské Novoměstské radnice proběhl v půlce ledna křest unikátní publikace Chirurgická onkologie. Tato monografie je koncipována jako multioborová postgraduální učebnice. V 42 kapitolách pokrývá šíři oboru jak z pohledu chirurgického, tak z pohledu onkologického. Svým rozsahem a odborným záběrem představuje nejširší a nejkomplexnější knihu zaměřenou tímto směrem v naší literatuře vůbec. Hlavní autoři – prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., prim. MUDr. David Hoskovec, Ph.D., a prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – kolem sebe soustředili kolektiv sedmdesáti odborníků složený nejen z českých specialistů, ale též z významných autorů ze zahraničí. Na jejich výslovné přání zůstávají kapitoly v původním jazyce (angličtina). Jednotlivé kapitoly postihují patofyziologii nádorového bujení, dále v nich čtenář najde potřebné zobrazovací metody, nádorové markery, chirurgický staging, nechirurgickou léčbu, perioperační management, urgentní stavy i informovaný souhlas. Další kapitoly jsou věnovány jednotlivým nádorům podle druhu a lokalizace…

Diagnostika a léčba nádorů jednotlivých orgánů a orgánových skupin je natolik speciální a často i odlišná, že si vynutila vznik dalších podskupin i v rámci onkologické chirurgie. Dnes je nutné chápat onkologii jako multidisciplinární obor, kde má chirurgie jako taková nezastupitelné místo. Proto byla kniha stylizována dle několika základních principů. V obecné části byly navrženy kapitoly tak, aby reflektovaly zásadní otázky patogeneze (včetně genetických a dalších biologických aspektů na molekulární úrovni), patofyziologie a patologie nádorů s řadou dílčích otázek jejich primárních či sekundárních charakteristik, chování a projevů.

Speciální část je koncipována dle orgánů a orgánových systémů a též dle chirurgických oborů. Základem bylo vždy, vedle diagnostických postupů, dát pohled na danou problematiku jak ze strany onkologa, tak ze strany onkochirurga.

Onkochirurgie vyžaduje též řadu navazujících znalostí, například z psychologie, problematiky péče o stomie a jiných oborů.

Nikdo z autorů si nevzal za cíl razit nové, pionýrské myšlenky a zásadně měnit aktuální stav. Společné dílo jen zrcadlí nejnovější teoretické a klinické poznatky a jejich implementaci do klinické praxe.

Kniha je celobarevná, bohatě obrazově dokumentovaná publikace obsahuje 367 fotografií, 89 perokreseb, 90 grafů a schémat.

Grada 2014, 904 str., 200×250 mm, vazba pevná, 1699 Kč, ISBN 978-80-247-4284-7

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky