Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Trpěli i dávní lidé nádory?
vydavatel: Karolinum

Tato otázka je současně titulem knihy, která na ni odpovídá. Relativně útlou brožuru, nabitou ovšem neobyčejně cennými informacemi, napsali prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, DrSc., a RNDr. Alena Němečková, CSc., a vydalo ji těsně před koncem loňského roku nakladatelství Karolinum. Na 194 stranách shrnuje – jak se říká v podtitulu - „historii a paleopatologii nádorů, zvláště zhoubných“. Začíná pohledem na nádory domácích i na svobodě žijících zvířat, a dokonce i rostlin, poté podává přehled historie nádorů podle písemných pramenů ze starého Egypta, Řecka, Říma, Byzance, z evropského středověku a novověku až do 18. století a popisuje i nádory zachycené ikonograficky. Pak již přechází k historii paleopatologického výzkumu nádorů a k metodice vyhledávání a makroskopického i mikroskopického studia nádorů i jejich vyšetřování zobrazovacími metodami. Na zbylé zhruba stovce stran pak nacházíme výběr z případů nádorů vyšetřených autory samotnými – od „líbajícího se osteochondromu“ přes nádory z paleolitu a mesolitu až po zhoubné nádory měkkých tkání zjišťovaných u egyptských mumií. Kniha tak přesvědčivě ukazuje, že historický přístup by mohl být jedním z dosud nevyužitých příspěvků k výzkumu nádorů obecně, neboť odpovídá na řadu základních otázek:

  • Jde v případě nádorů o patologický proces, který člověka postihl až na určitém stupni jeho fyzického, kulturního či ekonomického vývoje, anebo trpěli nádory i předchůdci člověka z živočišné, a dokonce rostlinné říše?
  • Jaké genetické a epigenetické vlivy byly a jsou ve hře?
  • Stoupal počet doložených nálezů nádorů v průběhu jednotlivých období pravěku, středověku a novověku, byl to vzestup plynulý či skokový a jaké bylo jeho tempo?
  • Které faktory životního prostředí či způsobu života se na tom mohly podílet?
  • Byl nárůst počtu nádorů rovnoměrný ve všech oblastech starého světa, nebo se Evropa a starý Egypt s Núbií v něčem lišily a co mohlo být příčinou?

Je logické, že odpovědi na všechny otázky ještě k dispozici nejsou. Proto i sami autoři očekávají, že detekční možnosti paleopatologie již v nejbližší budoucnosti významně rozšíří systematická aplikace moderních metod biochemických, molekulárně biologických a imunologických. Nicméně i tak nutno zdůraznit, že E. Strouhal s A. Němečkovou předkládají odborné i laické veřejnost knihu, která představuje nejen v české, ale i ve světové, a nejen v lékařské, ale i historické literatuře první takto obsáhlé shrnutí dosažených výsledků o paleopatologii nádorů. A tak nakonec zbývá jen malé postesknutí na adresu nikoli autorů, nýbrž nakladatelství – závažnost tématu, rozsáhlost autory shromážděného materiálu a vysoká kvalita jeho zpracování a podání by se nesporně zasloužila pevnou vazbu, kvalitnější papír (na křídě je vytištěno pouhopouhých osm stran obrázků) a také graficky atraktivnější (méně „skriptózní“) obálku.

E. Strouhal, A. Němečková:
Trpěli i dávní lidé nádory? Historie a paleopatologie nádorů, zvláště zhoubných.
Praha, Karolinum 2008, 193 stran

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky