Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

OCEŇOVÁNÍ A PRODEJ PRIVÁTNÍ ZUBNÍ PRAXE
vydavatel: Grada

 

Recenze knihy:  OCEŇOVÁNÍ A PRODEJ PRIVÁTNÍ ZUBNÍ PRAXE 


autor:  ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA 
nakladatelství: Grada

Dlouho jsem přemýšlel nad názvem recenze této knihy – a přiznám se, že ani po dlouhém rozjímání mne nic trefnějšího nenapadlo, přestože tuším, že termín „povinná četba“ může znít poněkud zprofanovaně.  
Většina z nás totiž „povinně“ četla Reportáž psanou na oprátce či Příběh opravdového člověka, a to bez významnějšího přínosu – dnes to již můžeme otevřeně přiznat.

Kniha Tomáše Krabce OCEŇOVÁNÍ A PRODEJ PRIVÁTNÍ ZUBNÍ PRAXE je však „povinná“ v jiném slova smyslu. Nejde o ideologii, která změní váš světonázor, ani o hluboký lidský příběh, jehož přečtení vám vžene slzy do očí. Jde o publikaci odbornou, a to navíc na téma ekonomické. Kolik stomatologů přitom považuje ekonomickou literaturu za atraktivní čtení? 
A přesto si ji dovoluji označit přídomkem „povinná“, a to z několika důvodů: 

Recenzovaná kniha je „literaturou faktu“ v pravém slova smyslu. Nejde o beletrii, jež přináší emoce, avšak o odbornou literaturu přinášející informace – exaktní a konkrétní fakta, která by měl znát každý vlastník praxe - protože je jen otázkou času, kdy jej životní dráha postaví do situace podnikatele, jež na konci profesního života hodlá předat a zpeněžit své dosavadní celoživotní dílo.  
Takovou životní situaci lze zvládnout jen dvěma způsoby – buď dobře anebo špatně, buď profesionálně anebo amatérsky, buď se ziskem anebo prodělkem. 
S knihou Tomáše Krabce máte o hodně větší šanci.

Jde o první publikaci toho druhu u nás. Již tento fakt je hodný zřetele a uznání směrem k autorovi. V tomto případě je však obzvláště potěšitelné, že již tato „prvotina“ podává zvolené téma natolik vyčerpávajícím (nikoliv fyzicky vyčerpávajícím) a srozumitelným způsobem. 
Autor záměrně nezvolil formu „akademického“ odborného textu, nýbrž učinil maximum, aby odborně poměrně náročné téma podal „populárně-naučným“ způsobem. Text je velmi přehledně a vhodně strukturován. Kazuistiky s vtipně volenými pseudonymy (MUDr. Upracovaná, MUDr. Vychytralý, MUDr. Velkorysá, MUDr. Typická …) velmi názorně vystihují aktuální situaci mnoha stomatologických praxí. 
A právě v tom tkví největší pozitiva nové publikace – nejde o dílo akademického teoretika, nýbrž o poznatky, zkušenosti a doporučení, které v praxi (v terénu privátních stomatologických praxí) autor nasbíral a dotvořil v minulých letech.

Je vskutku chvályhodné, jak se autor vypořádal s obtížným úkolem – podat nezcela lehkou ekonomickou problematiku poměrně velmi čtivou a srozumitelnou formou. Samozřejmě nebylo možno úplně eliminovat ekonomickou odbornou terminologii (pak by kniha nemohla splnit svůj účel) a v knize se objeví i několik matematických výrazů, jež mohou citlivějším čtenářů zpustit specifickou alergickou reakci… je jich však jako šafránu a není třeba se jimi nechat odradit. 
Zároveň věřím, že autorova (místy mírně obsedantní) záliba v cizojazyčných termínech bude ze strany čtenářů stomatologů přijata velkoryse – ve světle vlastního oboru stomatologie, kde je tomu de facto velmi podobně. I v ekonomii totiž platí, že některé odborné výrazy český ekvivalent vůbec nemají.

Z odborného hlediska si netroufám recenzované publikaci vytknout vůbec nic – naopak, se cítím poctěn skutečností, že mne tak odborně erudovaný autor požádal o recenzi knihy. Dodávám zároveň, že bude jen ku prospěchu věci, když se autor po několika letech zasadí o znovuvydání, rozšířené o nová statistická šetření a aktuální údaje z trhu. Je totiž zřejmé, že právě v oblasti tržní hodnoty stomatologických praxí se budou dít v naší zemi v několika málo letech veliké věci – a to mimo jiné i značnou zásluhou autora knihy!

Nemohu nedoporučit.

Tomáš Košumberský 
Česká stomatologická akademie

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky