Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii
vydavatel: MEDICAL TRIBUNE CZ

Nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ ve spolupráci s firmou Nycomed přináší odborné veřejnosti souhrnné knižní vydání vybraných kasuistik o využití přípravku TachoSil v chirurgii, které jejich autoři v průběhu minulého roku zaslali do soutěže o nejlepší kasuistiku na toto téma. Pro knižní zpracování byly odborníky v redakčních radách vybrány nejlepší práce v oboru neurochirurgie, hrudní chirurgie a břišní chirurgie.

„Kasuistika je svou silou tvrzení na spodní hranici pomyslné pyramidy průkaznosti v klinické medicíně, a je proto zřejmé, že hodnocení účinnosti toho či onoho přípravku či postupu je v kasuistickém zpracování limitováno. Není však pochyb o tom, že dobře zpracovaná kasuistika má v odborné literatuře své nezastupitelné místo. A nepochybně je bude mít i
nadále, a to zejména v chirurgických oborech, kde mnohdy ani nelze randomizovanou studii z etických důvodů provést. Ještě důležitější je však zkušenost, kterou chirurg napsáním kasuistiky získá," říká v předmluvě ke knize prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Jednotlivá kasuistická sdělení splňují nejen požadované obsahové zadání a formální dělení, ale jsou podána čtivou formou a doplněna výbornou obrazovou dokumentací. Kniha je vydávána v pevné vazbě na křídovém papíře
a vyniká vysoce kvalitním grafickým zpracováním.

ISBN 978-80-87135-13-6

 

 

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky