Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Otazníky kardiovaskulární prevence 2009
vydavatel: Facta Medica

Těžko bychom hledali vhodnější místo pro představení nové knihy s tématem prevence kardiovaskulárních onemocnění, než je výroční sjezd České kardiologické společnosti tradičně konaný v Brně. Význam, který se připisuje v kardiologii prevenci, je jasně patrný i při letmém pohledu do programu připravovaného XVII. ročníku výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Příkladem hovořícím za všechny bude oznámená slavnostní zahajovací přednáška významné osobnosti české i světové kardiologie profesora Michaela Aschermanna Od intervencí k prevenci, v níž, jak je
zřejmé znázvu, prof. Aschermann naznačuje směr, kterým se musí ubírat kardiologie v nadcházejících letech. Zaměření na prevenci není nic nového ani nepochopitelného. Platí obecně, že je lépe problémům předcházet nežli řešit už vzniklé, a v případě zdraví a života to platí nejméně dvojnásob. Preventivní kardiologie zaznamenala v posledních letech významné úspěchy: stačí se podívat na poslední mortalitní statistiky, ze kterých vyplývá, že prodloužení střední délky života v naší zemi je dáno poklesem případů onemocnění oběhového systému.

Není divu, že tak důležité a zajímavé téma přitahuje pozornost vědců, lékařů i laiků a nové informace přibývají často nesledovatelnou rychlostí. Čím více se dozvídáme, tím více otázek zbývá nezodpovězených. V posledních dvou letech byla publikována u nás i v zahraničí nová doporučení zaměřená na prevenci kardiovaskulárních chorob v různých populačních skupinách. Byly zveřejněny (často také nebyly) výsledky řady klinických studií, které odpověděly na některé z mnoha otázek, jež mezitím vyvstaly.

V knize Otazníky kardiovaskulární prevence 2009 se autoři M. Vrablík, V. Adámková, M. Szabó a T. Fait zamýšlejí nad možnostmi snížení kardiovaskulárního rizika z různých úhlů pohledu. Komentáři k posledním doporučeným postupům, přehledy výsledků nových klinických studií s interpretací jejich významu pro každodenní praxi se autoři snaží nalézt odpovědi na některé z aktuálních otázek/Otazníků prevence oběhových onemocnění. Na některé otázky autoři odpovědi nabízejí, a byť v řadě případů odpověď zatím neznáme, jsou diskuse a poznání "bílých míst na mapě prevence" jistě užitečné.

Ve čtyřech kapitolách knihy se dočteme o aktuálních tématech prevence onemocnění srdce a cév z pohledu léčby dyslipidémií, arteriální hypertenze, diabetu mellitu 2. typu a i diskutovaného současného postavení hormonální substituční léčby v menopauze z hlediska rizika aterotrombotických cévních komplikací. Letopočet v názvu knihy není
náhodou. Nebylo cílem autorů vytvořit kompletní přehled problematiky ani "opisovat" doporučení. Kniha vznikala jako reakce na nové poznatky a často rozporuplné výsledky klinických sledování z poslední doby. Kromě základních informací bylo úkolem autorů textů vyjádřit své osobní názory na jednotlivé oblasti a zkušenosti s nimi tak, aby čtenář získal kromě teoretického základu i jasné praktické informace. Tomu odpovídá i doplnění textů grafy, tabulkami a schématy shrnujícími přehledně a názorně nejdůležitější údaje.

Kniha je svým zaměřením určena nejširší odborné veřejnosti. Stručnou a přehlednou formu využije specialista (kardiolog, internista, diabetolog) i praktický lékař -kardiovaskulární prevence a hledání odpovědí na otázky, které v této oblasti zůstávají, jsou jejich společným úkolem. Lze si jen přát, aby Otazníky kardiovaskulární prevence 2009 byly dobrým průvodcem na náročné cestě péče o rizikové nemocné. Zárukou kvality knihy je jistě v neposlední řadě skutečnost, že se jejího lektorování ujali přední odborníci doc. MUDr. Jana Málková, CSc., prof. MUDr. Hana Rosolová, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., a že předmluvu k ní, tradičně v inspirativním duchu, napsal profesor Richard Češka.

Kniha bude uvítána do knižního světa osobnostmi nejpovolanějšími, profesorkou Jindrou Perušičovou ruku v ruce s profesorem Jindrou Špinarem za přítomnosti autorů, a to během letošního sjezdu ČKS v Brně vpondělí 11. května 2009 v 15.50 hod. v expozici vydavatelství Facta Medica. Na vítání jste všichni co nejsrdečněji zváni.

Od doporučení přes novinky z klinického výzkumu po každodenní praxi.
První vydání, Brno: Facta Medica, 184 stran. ISBN 978-80-904260-2-3.

 

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky