Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Jan Škrha et al.: Diabetologie
vydavatel: Galén

Naše diabetologická literatura je dosti bohatá. Tato skutečnost odráží nejen zdravotní a sociální význam tohoto onemocnění, ale i změny v názorech na etiologii, patogenezi, diagnostiku i terapii diabetu mellitu. Přehlédneme-li několik posledních let, zjistíme, že několik monografií bylo věnováno vlastnímu onemocnění a psali je naši přední diabetologové (Anděl, Bartoš, Pelikánová, Perušičová, Rybka, Šmahelová aj.), jiné se věnují diabetu jako rizikovému faktoru jiných onemocnění (Adamec, Edelsberger, Charvát, Jirkovská, Opavský, Svačina, Tošenovský aj.). Referovaná monografie, jejímž hlavním autorem, editorem je náš přední diabetolog, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., ze III. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze. K sepsání knihy přizval dalších 23 autorů. Většinou jde o erudované diabetology, případně lékaře jiných oborů, kteří se zabývají problematikou diabetu ve svých specializacích (angiologie, oftalmologie, nefrologie, pediatrie, porodnictví).

Vlastní odborný text je rozdělen do deseti samostatných kapitol. Ty jsou věnovány problematice diabetu v celé jeho šíři: epidemiologii (7 s.), klasifikaci poruch homeostázy glukózy (23 s.), biochemii a patofyziologii (37 s.), diabetu mellitu 1. typu (15 s.), diabetu mellitu 2. typu (19 s.), jiným typům diabetu (22 s.), akutním stavům při diabetu mellitu hypoglykémie, diabetická ketoacidóza, hyperglykemický hyperosmolární neketotický stav, laktátová acidóza, 30 s.), chronickým poruchám při diabetu mellitu (nefropatie, neuropatie, makroangiopatie, mikroangiopatie, syndrom diabetické nohy, hypertenze, ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin aj., 87 s.). Velká pozornost je věnována terapii všech forem diabetu: dietním opatřením, perorálním antidiabetikům (biguanidy, inzulinové senzitizéry, glinidy, inhibitory glukosidáz, inkretiny, další hypoglykemizující látky, inzuliny, transplantace pankreatu, transplantace Langerhansových ostrůvků aj., 80 s.).

Komplexnost pohledu přinášejí kapitoly zařazené pod souhrnný název Speciální problematiky (Diabetes v dětství a dospívání - Diabetes v těhotenství, Diabetes ve stáří - určitě takto komplexně zpracováno poprvé!). Infekce a Choroby pojiva, Péče o operovaného diabetika jsou mimořádně zajímavé a pro praxi velmi cenné kapitoly (41 s.). Pozornost
byla věnována i organizaci péče o nemocné s diabetem. Poslední kapitola (naznačující možný vývoj výzkumu (a i praxe?) u diabetika, která je nadepsána Zvířecí modely diabetes mellitus, odborný text uzavírá.

Text je bohatě ilustrován převážně černobílými obrázky a doplněn řadou přehledných tabulek. Literatura je uváděna za každou odbornou kapitolou, je rozsahem přiměřená a aktuální. Seznam zkratek a podrobný rejstřík knihu uzavírají. Měl jsem možnost seznámit se s textem velmipodrobně a mohu odpovědně (i rád) konstatovat, že text je psán velmi pěknou češtinou, dobře se čte a pozornému čtenáři se bude i dobře pamatovat. Je plně srozumitelný i v obtížnějších odborných pasážích. Editorovi se podařilo udržet přibližně stejně vysokou odbornou úroveň textu prakticky všech kapitol. V knize jsem nenalezl žádnou ani věcnou, ani formální chybu, byla zpracována s pečlivostí vlastní nakladatelství Galén.

Komu knihu doporučit?

Především všem klinickým i ambulantním diabetologům, neprofilovaným internistům, pediatrům a gerontologům, tj. všem, kteří se denně s nemocnými s diabetem setkávají. Pro atestující z diabetologie by měla být povinným studijním materiálem, protože je bezkonkurenčně nejlepší a nejmodernější monografií klinické diabetologie.

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc., III. interní klinika 1.LFUK a VFN

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky