Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Bilirubin a interní choroby
vydavatel: Grada

Bilirubin byl po dlouhou dobu považován za látku škodlivou pro zdraví člověka, nicméně data z posledních let ukazují, že bilirubin vykazuje velmi silné antioxidační, a dokonce i protizánětlivé účinky s výraznými klinickými důsledky. Cílem předkládané publikace je shrnout současné poznatky a nastínit další možné klinické konsekvence. Jedná se zejména o vztah bilirubinu k onemocněním podmíněným oxidačním stresem, jako jsou kardiovaskulární nemoci, nádorová či revmatologická onemocnění. Publikace neopomíjí moderní poznatky, ustupuje od tradičního pojetí, a zabývá se i interdisciplinárním významem poruch metabolismu bilirubinu, epidemiologií chorob podmíněných oxidačním stresem ve vztahu ke koncentracím bilirubinu apod. Kniha je určena zejména gastroenterologům, hepatologům, internistům, ale i praktickým lékařům, studentům medicíny i široké odborné veřejnosti. Autor publikace, prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA, je uznávaným odborníkem v této oblasti medicíny a působí na 1. LF UK v Praze.

Grada, 136 stran, 290 Kč, ISBN 978‑80‑247‑2351‑8
Foto archív dr. Zharfbin

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky