Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Základy klinické farmakologie
vydavatel: Galén

Farmakologický výzkum a vývoj přináší nová léčiva, která působí na širší spektrum lékových cílů. Rozšiřují se tím terapeutické možnosti, zároveň se však znesnadňuje orientace ve velkém množství léčiv, jejich farmakologickém působení, nežádoucích účincích a interakcích. Úvodní část nové publikace Základy klinické farmakologie shrnuje základní teoretické a praktické informace farmakokinetické a farmakodynamické principy, individuální rozdíly lékové odpovědi, podávání léčiv v těhotenství a při kojení, terapeutické monitorování léků apod. Ve speciální části se autor prof. MUDr. František Perlík, DrSc., věnuje nejdůležitějším poznatkům o skupinách léčiv používaných u chorob jednotlivých orgánů, od trávicího systému přes kardiovaskulární, nervový či endokrinní systém a metabolismus až po infekční nebo nádorová onemocnění. Snaha o využití publikace také ve stomatologii vedla autora k zařazení poznámek pro stomatologickou praxi a oddílu zahrnujícího významná témata daného oboru, která jsou zaměřena nejen na terapii stomatologických nemocí, ale i na ošetřování pacientů s komplikovaným zdravotním stavem a na neodkladné situace v zubním lékařství. Kniha je určena především lékařům v praxi a studentům magisterských či bakalářských programů, jimž by měla pomoci získat základní poznatky z klinické a speciální farmakologie.

192 stran, 350 Kč, ISBN 978-80-7262-528-4

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky