Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Farmakoterapie tromboembolických stavů
vydavatel: Maxdorf-Jessenius

D. Karetová,J. Bultas: Farmakoterapie tromboembolických stavů

Moderně koncipovaná a přehledně a srozumitelně podaná publikace věnovaná farmakoterapii tromboembolických stavů je určena širokému okruhu lékařů - od internistů přes gynekology a porodníky, neurology až po příslušníky chirurgických oborů či stomatology; vždyť tyto stavy stále patří k významným příčinám morbidity i mortality. Její autoři - D. Karetová a J. Bultas - navíc vycházejí z předpokladu, že nemocných s antitrombotickou (tedy antikoagulační, trombolytickou či protidestičkovou) léčbou ať již krátkodobě (předoperačně) nebo dlouhodobě (v prevenci tromboembolických komplikací) rychle přibývá, a objevují se tedy v ordinacích nejen specialistů, ale i praktických lékařů. Správné pochopení principů této medikace stejně jako znalost optimální monitorace léčby a jejích nežádoucích účinků jsou proto velmi důležité. Kniha je přináší v ucelené a instruktivní podobě, od "repetitoria" (definice, rizikové faktory, klinický obraz, organizace péče) přes zásady diagnostiky a léčby flebotrombózy a plicní embolie až po speciálně zaměřené kapitoly věnované antitrombotické léčbě při fibrilaci či flutteru síní a u chlopenních náhrad. Pro praxi mimořádně cenné jsou i závěrečné kapitoly - chyby v diagnostice a léčbě tromboem-bolické nemoci a odpovědi na nejčastější otázky kladené lékařem a pacientem.

Maxdorf-Jessenius 2009,136 stran

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky