Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Nejčastější otravy a jejich terapie
vydavatel: Galén

 

Druhé vydání úspěšné příručky prof. MUDr. Daniely Pelclové, CSc., a kol. si klade za cíl rychlou orientaci v léčení nejčastějších akutních otrav. Popisuje typy intoxikací na základě frekvence jejich výskytu a závažnosti se stručným přehledem patofyziologie, toxicity, klinickým obrazem intoxikace a terapeutickými zásadami. Uvádí rovněž obecné principy léčby širokého spektra otrav i přehled antidot používaných v ČR. Autoři jsou zaměstnanci Toxikologického informačního střediska při Klinice nemocí z povolání 1. LF UK a VFN v Praze a další specialisté zabývající se intoxikacemi.

Galén, 163 stran, 200 Kč, ISBN 978-80-7262-603-8

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky