Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Urologie
vydavatel: Galén


Od vydání zatím poslední původní učebnice urologie (Dvořáček et al., 1998) uplynulo již jedenáct let. Předkládaná nová monografie v moderním zpracování a vyčerpávajícím způsobem pokrývá celou oblast urologie a je určena zejména pro přípravu k atestačním zkouškám, ale i lékařům v praxi a všem specializovaným zájemcům o tuto problematiku. Šestisetstránková publikace je vybavena bohatou obrazovou i tabulkovou dokumentací. Z předmluvy:
"Urologie se dynamicky rozvíjí a její vývoj přinesl v poslední době řadu podstatných novinek. Tyto novinky zásadně změnily dosavadní diagnostické a terapeutické postupy. Využití molekulární biologie v diagnostice, vyšetření specifického antigenu prostaty, výpočetní nebo pozitronová emisní tomografie jsou dnes samozřejmostí. Urolitiáza se běžně léčí ureteroskopicky nebo extrakorporální litotrypsí. Na druhé straně většina mladších urologů v současné době vůbec neviděla ureterolitotomii nebo pyelolitotomii. A právě mladým urologům je učebnice určena v první řadě. Uvede je komplexně do oboru a bude sloužit jako základní studijní materiál v jejich přípravě ke specializačním zkouškám. Pro zkušené urology bude kniha doc. MUDr. Ivana Kawaciuka, CSc., užitečným zdrojem opakování jejich znalostí o méně frekventních stavech a utřídění vlastních zkušeností, určitě v ní však naleznou i zcela nové informace. Bude sloužit také lékařům jiných odborností, protože urologie je nedílnou součástí medicíny a většina urologických onemocnění má vazbu na celkový stav nemocného. Je možné, že učebnici využijí i medici s hlubším zájmem o obor."

Galén, 531 stran, 2 000 Kč, ISBN 978-80-7262-626-7

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky