Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Kardiologie pro sestry intenzivní péče

Něžným dotykem růže skropené sektem pokřtila ministryně zdravotnictví Dana Jurásková spolu s děkanem 1. LF UK prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., a přednostou II. interní kliniky 1. LF UK prof. MUDr. Alešem Linhartem, DrSc., (na snímku vpravo) již čtvrté, doplněné a přepracované vydání publikace Kardiologie pro sestry intenzivní péče. Jde o osvědčenou, moderní a hlavně oblíbenou učebnici (první vydání vyšlo již v roce 1971), která představuje celou problematiku kardiologie v rozsahu potřebném pro vymezenou skupinu. Její editor MUDr. Jiří Kolář (na snímku s knihou v rukou) ji připravil ve spolupráci se čtyřiadvaceti autory z lékařských fakult Univerzity Karlovy, a dává tedy k dispozici nejen zdravotním sestrám, ale jistě i medikům monografii se zárukou vysoké odborné úrovně i pedagogické přístupnosti dané problematiky.

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky