Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Centrální nervový systém - struktura a funkce
vydavatel: Osveta

Pod názvem z titulku vychází v těchto dnech vynikající monografie, jejímž autorem je prof. Per Brodal z katedry anatomie institutu základního lékařského výzkumu Univerzity v Oslu. Kniha byla zpracována jako slovenskočeský překlad, a bude tedy k dispozici i všem českým a slovenským lékařům, medikům a dalším zdravotnickým pracovníkům.

Zasloužil se o to kolektiv překladatelů z řad pracovníků anatomických a fyziologických ústavů Univerzity Komenského v Bratislavě, Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity v Oslu i slovenské nakladatelství Osveta, které práci vydalo.
Za zmínku stojí, že překlad monografie finančně podpořila nadace norské vlády NORLA (Norwegian Literature Abroad) a jeho vysoká kvalita byla ohodnocena nejvyšším oceněním slovenského Literárního fondu - Cenou Mateja Bela.

Slavnostní křest publikace v česko-slovenském překladu se za účasti autora prof. Pera Brodala uskutečnil s podporou společnosti Bayer Schering Pharma v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty UK ve středu 7. října. Křtu knihy se spolu s autorem prof. Perem Brodalem z Univerzity v Oslu (na snímku uprostřed) zúčastnili i dr. Lydia Ragan z téhož pracoviště, která organizovala překladatelské a redakční práce (vlevo), a jeden z týmu překladatelů prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., z 1. LF UK v Praze.

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky