Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Dějiny kardiologie
vydavatel: Galén

Mám ve své knihovně několik monografií věnovaných dějinám kardiologie, nicméně ta, kterou vám chci představit dnes, je zcela unikátní, výjimečná a troufám si říci, že jednoznačně zatím nejlepší. A to nejen proto, že jde o první dějiny kardiologie napsané v češtině a že jejím autorem je lékař, s nímž jsem měl tu čest po několik let společně působit v pražském iKEM. Profesora MUDr. Martina Riedela, CSc., FESC, autora právě vydaných sedmisetstránkových Dějin kardiologie (vydalo nakladatelství Galén), jsem zde poznal někdy v druhé polovině sedmdesátých let minulého století jako mladého začínajícího lékaře a výzkumníka, který se spolu se svým školitelem prof. MUDr. J. Widimským, DrSc., zabýval především kardiopulmonální problematikou. Práce samotná ho uspokojovala, s poměry v tehdejším "normalizovaném" Československu se však smířit nedokázal. V roce 1983 emigroval a od té doby působí v Mnichově, v Deutsches Herzzentrum, které je klinikou zdejší Technické univerzity.

Má na svém kontě na dvě stovky odborných prací, včetně několika monografií a kapitol v nich (řada z nich vyšla česky) na témata z oblasti plicního oběhu, kardiopulmonálních zátěžových testů, pooperačních kardiopulmonálních komplikací, vrozených srdečních vad v dospělosti a invazivní bronchologie; nyní se však představuje i jako člověk velkého rozhledu a nadhledu se schopností ohlédnout se za dosavadním vývojem celého oboru kardiologie.

První část monografie představuje základní události dějin kardiologie chronologicky, v kontextu doby a vývoje přírodních věd. Od mýtů a prvních koncepcí přes antiku, středověk a renesanci až po novověk - 17. století s jeho první biologickou revolucí, století osmnácté v podobě střetu mechanicismu s vitalismem, devatenácté století a druhou biologickou revoluci a konečně století dvacáté jako začátek exponenciálního nárůstu poznatků a možností, trvajícího dodnes.

Druhá část je uspořádána odlišně - popisuje podrobněji hlavní podobory kardiologie či větší nosologické jednotky s předpokladem, že čtenář si již na základě historického přehledu z první části dokáže zařadit specifické události do kontextu doby.

Kniha je však unikátní i několika dalšími speciálními kapitolami - dějinami parakardiologie (včetně obrazových symbolů srdce), několika poučeními z historie a konečně i seznamem a vysvětlením eponym užívaných v kardiologii. Když k tomu přidáte téměř 700 ilustrací, za nimiž je cítit dlouholetá "sběratelská vášeň" autora, 736 citací v bibliografii a třiadvacet stran podrobného jmenného a věcného rejstříku, docela určitě se přestanete divit mému nadšení. A to se ještě k pečlivosti autora přidala i tradiční pečlivost nakladatelského domu Galén a jeho redaktorů i grafiků a také podpora Nadace Kardiocentrum České Budějovice a společnosti Actelion, jež se na vydání podílely. Výslednou podobu knihy nelze označit jinak než jako nádhernou.

Galén 2009, Praha, 668 stran.

jší

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky