Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Sexuologie
vydavatel: Grada

Pod záštitou děkana 1. LF UK prof. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, se konal na začátku minulého týdne v Akademickém klubu Faustova domu křest nové knihy prof. PhDr. Petra Weisse, Ph.D., a kolektivu spoluautorů Sexuologie.

Na sepsání interdisciplinárně pojaté monografie o lidské sexualitě se podíleli přední odborníci z řad sexuologů, psychiatrů, psychologů, urologů, gynekologů, chirurgů či antropologů, přičemž autoři jednotlivých kapitol jsou často naši nejvýznamnější odborníci v dané problematice. Studenti, lékaři, psychologové i jiní odborníci z pomáhajících profesí zde najdou široké spektrum informací od kapitol výrazně somaticky orientovaných (jako jsou kapitoly o vrozených pohlavních vadách či o anatomii pohlavních orgánů) až po kapitoly zabývající se psychosexuálními a společenskými aspekty lidské pohlavnosti. Čtenáři mohou v knize získat odpovědi např. na otázky týkající se sexuální orientace a sexuální identity, sexuálních dysfunkcí, parafilií, jejich diagnostiky a léčby, kulturně podmíněných odlišností i vrozených evolučních determinant lidského sexuálního chování.

Grada, 195 × 252 mm, pevná vazba, celobarevná publikace, 744 stran, ISBN: 978‑80‑247‑2492‑8

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky