Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Útržky paměti
vydavatel: Galén

Prvním z autorů byl přední český endokrinolog, profesor klinické fyziologie na 1. L F UK v Praze, autor mnoha původních objevů v endokrinologii, více než 400 vědeckých publikací a devíti monografií, dlouholetý předseda České endokrinologické společnosti, prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. Studium na L ékařské fakultě UK v Praze ukončil v roce 1950, v roce 1956 obhájil kandidátskou práci, v roce 1963 byl jmenován docentem a v roce 1968 profesorem. Od chvíle, kdy začal v laboratoři prof. Charváta „dělat moče“, uplynulo už šest desítek let, a pan profesor se díky tomu stal nejdéle zaměstnaným pracovníkem kliniky a také jedním z nejdéle působících českých endokrinologů. Rozhodně tedy má nač vzpomínat. Přesto jsou jeho vzpomínky knížkou poměrně útlou (132 stran) a nesou skromný název Útržky paměti. Oč méně má však kniha stránek, o to více slibuje zážitků pro čtenáře, který se s ní na pouť životaběhem dnes už více než pětaosmdesátiletého prof. Schreibera vydá.

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky