Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Poruchy metabolismu a výživy
vydavatel: Galén

Hlavním autorem a editorem druhé, rozsáhlejší (více než 500 stran) a odborně zaměřené publikace, nazvané Poruchy metabolismu a výživy, je přednosta III. interní kliniky 1. L F UK a VFN v Praze prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Ten k přípravě monografie soustředil tým třiačtyřiceti autorů zdaleka nikoli jen ze své kliniky a z 1. L F UK, ale i z dalších pražských a také mimopražských pracovišť a spolu s nimi vytvořil dílo ojedinělé svou koncepcí, zpracováním i výslednou podobou.

Kolektiv autorů v ní podává přehled příčin metabolických poruch, včetně genetických a epigenetických, zabývá se poruchami vnitřního prostředí (acidobazické a iontové rovnováhy, stopových prvků), dědičnými poruchami metabolismu, projevy poruch jednotlivých metabolických orgánů, metabolickým syndromem, poruchami lipidového metabolismu, aterosklerózou, obezitou i podvýživou a v poslední části pak problematikou výživy a dietologie.

Speciální kapitoly jsou věnovány metabolickým a nutričním aspektům jednotlivých období života a laboratorním vyšetřením u metabolických poruch.

Kniha Poruchy metabolismu a výživy prof. Š. Svačiny a kol. je druhým ze svazků třídílného souboru monografií, který je pod souhrnným názvem „Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy“ jedním z velkých projektů nakladatelství Galén. Prvním svazkem tohoto souboru se stala monografie prof. J. Škrhy a kol. věnovaná diabetologii, poslední pak bude svazek zasvěcený endokrinologii, jejž připravuje tým pod vedením prof. J. Marka.

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky