Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Geriatrické syndromy a geriatrický pacient
vydavatel: Grada

Nová publikace MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc., a kolektivu více než dvaceti autorů, Geriatrické syndromy a geriatrický pacient je určena nejen geriatrům, internistům a praktickým lékařům pro běžnou praxi, postgraduální studium i posudkovou činnost, ale také nelékařským profesím fyzioterapeutům, ergoterapeutům či pracovníkům v ošetřovatelství.

V úvodu knihy autoři vymezují pojem geriatrického pacienta a upozorňují na zvláštnosti jeho zdravotních problémů. Dále se zabývají věkově podmíněnou funkční deteriorací s disabilitou a poprvé v české literatuře předkládají podrobný koncept geriatrické křehkosti (frailty) jako dominantního rysu části geriatrických pacientů vyžadujících specifický diagnostický, léčebný i ošetřovatelský režim.

Projekcí křehkosti, těsně související s poklesem potenciálu zdraví, do klinické praxe jsou především geriatrické syndromy, které charakterizují pacienty obvykle lépe než výčty různých chorob. Jejich pochopení a využívání v diagnostice a klinickém popisu může napomoci k lepšímu porozumění problémům, rizikům a přáním mnoha starších nemocných a k větší účinnosti, bezpečnosti a účelnosti jejich léčení a intervenování.

Závěr publikace je věnován správné komunikaci s křehkými geriatrickými pacienty a s lidmi, již mají určitý funkční deficit.

336 stran, 599 Kč, ISBN 978-80-247-2490-4

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky