Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského
vydavatel: Paseka

"Dobrý a spravedlivý panovník je pro zemi požehnáním, může náležitě panovat především za předpokladu dobrého zdravotního stavu. Významným pomocníkem, učitelem a přítelem je v celém procesu zdraví a nemoci lékař. To je základním smyslem textů označovaných jako ,regimen sanitatis' čili ,králova životospráva'."

Právě tři takové "regimina" - lékařské návody životosprávy pro císaře Karla IV.a jeho otce, krále Jana Lucemburského, a také životosprávu Mistra Havla ze Strahova pro císaře Karla -, přináší nově vydaná publikace nazvaná "Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského".

Jejími autory jsou prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., přednostka Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, spolu s Mgr. Danou Stehlíkovou, Ph.D., odbornou asistentkou Ústavu klasických studií FF MU v Brně, a Mgr. Davidem Tomíčkem, Ph.D., odborným asistentem Katedry historie FF UJEP v Ústí n. L. a Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze.

Texty životospráv objevila Milada Říhová v rukopisných odděleních několika evropských knihoven, především Vatikánské, a na přípravě monografie k vydání strávila se svými spoluautory přibližně deset let. Prof. Eugen Strouhal, jenž spolu s děkanem 1. LF UK prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., knihu 19. října v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě pokřtil, připomněl nejen fakt, že edice středověkých latinských spisů jsou velkým problémem, ale i skutečnost, že lékařské životosprávy spočívají na rozhraní odborné a krásné literatury, a proto jim dosud nebyla věnována dostatečná pozornost. Proto lze tuto publikaci považovat za významný přínos pro odbornou literaturu dějin lékařství. Navíc jsou v knize publikovány také životopisy dvorních lékařů posledních Lucemburků, především Mistra Havla ze Strahova, a portréty dvou dosud málo známých dvorních lékařů Rembota Eberharda de Castro a Johanna Hackeho, čímž se stává i příspěvkem k tzv. prosopografii, čili životopisům dvorních lékařů.

Monografie obsahuje spoustu vědeckých faktů, ale díky svému svěžímu slohu a skvělé grafické a typografické úpravě, která je zásluhou nakladatelství Paseka, jistě přiláká i zájemce z řad neodborníků na dějiny středověké literatury.

Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského
Milada Říhová a kol. Paseka 2010, 163 × 230 mm, 212 stran, cena 229 Kč, ISBN: 978-80-7432-047-7

jší

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky