Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii

Na trh v těchto dnech přichází publikace Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii. Jejími editory jsou zkušení autoři s rozsáhlou publikační činností prof. Ondřej Viklický, prof. Vladimír Tesař a prof. Sylvie Dusilová Sulková. Nejde o učebnici v pravém slova smyslu, publikace však představuje užitečný materiál, který by měl ležet po ruce na stole. Původním záměrem bylo dokonce udržet kapesní formát, to se však nepodařilo.

Na slavnostním křtu profesor Viklický zavzpomínal na motivaci, s níž práce vznikala. "V roce 2005 jsem dostal za úkol zpracovat schéma imunosuprese u nemocných po transplantaci ledvin tak, aby bylo pro mladší kolegy co nejjednodušší. Algoritmus měl úspěch, zajímali se o něj i lékaři z jiných pracovišť. Říkali jsme si, že je škoda zůstat jen u jednoho takového problému, protože témat, která je v nefrologii možné takto přehledně zpracovat, je mnoho. I tak nás během práce překvapilo, kolik jich je." Teoretická východiska jsou omezena na nezbytné minimum. "Jsme si vědomi toho, že hlad není po zpracování patofyziologie, ale po léčbě. Naším cílem tedy bylo vytvořit praktického průvodce pro lékaře, který řeší otázku, co dělat s pacientem v konkrétní klinické situaci. Jde o první pokus o knihu takové charakteru v české nefrologii. Rád bych kolegy povzbudil, aby ji využívali co možná aktivně, vůbec by mě nemrzelo, kdybych některé výtisky za pár měsíců viděl celé počmárané dalšími poznámkami," říká prof. Viklický.

Editoři šli relativně pracnou cestou - autorský kolektiv tvořilo více než třicet odborníků. Jejich příspěvky bylo zapotřebí sjednotit do dané formy, což se podařilo, aniž by se ztrácely hlavní rysy publikace - stručnost, přehlednost, aktuálnost a důraz na medicínu založenou na důkazech. Nefrologická obec sice není velká, ale knihu určitě využijí i další specializace - internisté, diabetologové a koneckonců i praktičtí lékaři.

Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Sylvie Dusilová Sulková a kol.
Grada 2010, 192 stran, ISBN 978-80-247-3227-5

lon

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky