Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Kolébka české medicíny
vydavatel: Grada

Albertov, Karlov, Karlovo náměstí – oblast Prahy, v níž se po staletí střídaly generace mediků, lékařů a vědců nejen z Čech, ale z celého světa, aby pomáhaly nemocným a přispívaly k pokroku a rozvoji medicíny – to jsou místa téměř legendární.

Jde o oblast vytyčenou čtyřmi kostely, jež tvoří magický kříž a které zakládal již Karel IV. Byly zde slavné staré špitály, patří sem i areál Všeobecné fakultní nemocnice, kterou císař Josef II. založil před 220 lety, a sídlí zde i většina ústavů a klinik 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vůbec tedy není nadnesené označit takové místo za „kolébku české medicíny“. A právě toto označení užili autoři publikace fotografií z oněch míst a vzpomínek na jejich minulost a osobnosti, které jim vždy dodávaly neodmyslitelnou atmosféru.

Knihu „Kolébka české medicíny ve vzpomínkách a fotografiích“, již v těchto dnech vydalo nakladatelství Grada, připravili společně jeden z nestorů české medicíny a imuno‐ logie prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. (90), a emeritní děkan 1. LF UK prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (58).

Společně vzpomínají na kolegy, události a osudy, které jsou spjaty s posledním stoletím fakulty, a to na základě černobílých fotografií těchto magických míst, jejichž autorem je Mgr. Karel Meister. Knihu pokřtili děkan 1. LF UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, a svými vystoupeními ji ozdobili herečka Divadla na Vinohradech paní Jiřina Jirásková a kytarista Miloslav Klaus.

jší

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky