Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. říjen 2021 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Neuromuskulární deformity páteře a jejich řešení
vydavatel: Galén

Deformity páteře při neuromuskulárních onemocněních jsou velmi častým přidruženým postižením a představují zásadně odlišný a komplikovanější terapeutický problém než postižení páteře idiopatického charakteru. Doprovodné komplikace představované svalovými dysbalancemi, pánevní oblikvitou a paralýzou dýchacích svalů vedou u pacientů k závažným potížím a významně ztěžují samotnou léčbu.

Péče o nemocné s uvedenými problémy tudíž vyžaduje multidisciplinární přístup nejen zdravotnický, ale rovněž sociální, pedagogický a psychologický. Jedině komplexní péče a vzájemná spolupráce zdravotnických i nezdravotnických subjektů tak může zaručit kvalitní léčebné výsledky a dlouhodobý stabilizovaný stav pacienta.

MUDr. Martin Repko, Ph.D., hlavní autor publikace Neuromuskulární deformity páteře, nabízí spolu s kolegy současný pohled na diagnostiku, terapii a rehabilitaci těchto onemocnění – s podrobnějším zaměřením na spondylochirurgii a s ní související multidisciplinární péči.

V úvodní části publikace se autoři věnují klasifikačnímu zařazení neuromuskulárních deformit páteře a příčinám jejich vzniku. Dále se podrobně zabývají jednotlivými typy onemocnění a klinickými i zobrazovacími metodami vyšetření. V závěrečné části pak analyzují možnosti konzervativní i operační léčby v souboru neoddělitelných postupů při komplexní péči o pacienty.

123 stran, 490 Kč, ISBN 978-80-7262-536-9

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky