Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Praktická andrologie dospělých"

Přestože andrologie, medicínský obor zabývající se mužskými pohlavními orgány a poruchami jejich struktur i funkcí, existuje jako samostatný obor již téměř tři desetiletí a zejména v posledních patnácti letech zaznamenal převratné objevy měnící pohled na diagnostiku i léčbu andrologických onemocnění, přitahuje nadále jen relativně málo zájemců schopných a ochotných zabývat se jím v celé rozmanitosti. Péče o muže se sexuálními dysfunkcemi a hormonálními poruchami, infertilitou, syndromem mužského stárnutí a dalšími problémy je totiž zákonitě multidisciplinární záležitostí a vyžaduje stejně multidiciplinární přístup.

A právě takový zvolila vůbec první monografie na toto téma u nás, která nese titul "Praktická andrologie dospělých" a jejím editorem je MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, odborný asistent Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Ten také napsal sedm z dvanácti kapitol knihy, zatímco na zbylých se podíleli urologové/andrologové, sexuoložka, chirurg a gynekolog-sexuolog z různých pracovišť celé České republiky.

Cílem bylo nejen vytvořit základní přehled a orientovat v oblasti andrologických onemocnění a pomoci praktickými radami zejména lékařům, kteří se andrologií zabývají v denní praxi, ale také zdroj základních informací pro ty, kdo se chtějí o tomto mladém medicínském oboru něco dozvědět. Cíl se podařilo splnit více než úspěšně. Monografie se zabývá anatomií a fyziologií mužského genitálu, hormonálním prostředím muže a tzv. aging male syndromem, příčinami, diagnostikou a možnostmi léčby erektilní dysfunkce, sexuálními dysfunkcemi po traumatech míchy a pánve a po operacích v malé pánvi, ejakulatorními dysfunkcemi, varikokélou, plastickou indurací penisu (morbus Peyronie), priapismem, traumatologií v andrologii a rolí androloga v diagnostice a léčbě infertility páru.

S přihlédnutím k posledně zmíněnému tématu je zařazena i kapitola věnovaná ženské sexuální dysfunkci; byť zdánlivě s andrologií nesouvisejí, do ambulanci andrologů se dostávají i ženy se sexuálními dysfunkcemi a "ženský prvek" je třeba brát v úvahu i tam, kde jde v terapii o prospěch celého páru.

Kniha v plném rozsahu naplňuje ambice svého titulu - být komplexním pojednáním o andrologii, a to andrologii pro praxi a o praktických problémech pacientů, kteří se dostanou do ambulancí urologa/androloga, sexuologa, gynekologa nebo internisty.

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky