Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Stomie

1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice uvedly v pondělí 7. listopadu slavnostním křtem do života další užitečnou monografii autorů ze svých pracovišť. Tentokrát jde o publikaci se stručným názvem, avšak velmi komplexním přístupem k problému.

Práce Stomie Mgr. Veroniky Zachové (1. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha), Mgr. Dagmar Šochové (z téhož pracoviště), Mgr. Kateřiny Drlíkové (Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol) a Milady Karlovské (Urologické oddělení FN Na Bulovce) totiž představuje na 200 stranách nejrůznější pohledy na něj, přičemž jednotlivé kapitoly jsou úzce propojeny a tematicky se prolínají.

Kniha má velmi široký záběr - od pohledu do historie a anatomických a fyziologických poznatků přes popis onemocnění souvisejících se založením stomie, druhů stomií, chirurgických výkonů, předoperační a pooperační péče, edukace stomiků a jejich života až po možné komplikace a některé pohledy pacientů.

Zde mimochodem vyniká pohled člena Slezského klubu stomiků a místopředsedy Českého ILCO doc. RNDr. Pavla Kremla, CSc., který se stomií sám žije a život s ní zvládl do té míry, že dokonce shromáždil osmadvacet "důvodů, proč je báječné mít stomii". Uveďme alespoň pět z nich:

* Můžete říci: "Já mám střeva. Viděl jsem je!"
* Prodělali jste prezidentskou nemoc;
* Konečně máte něco, co vám sousedé nebudou závidět;
* Jste živí a zdraví;
* Nemáte žádný důvod být smutní.

A protože doc. Kreml si přeje nacházet důvody další, zde mu nabízím jeden, který mi přišel na mysl během křtu při sledování autorek knihy a početného publika tvořeného jejich četnými kolegyněmi:
* Budou se o vás starat skvělé ošetřovatelky.

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky