Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Klinická neurologie
vydavatel: Triton

Klinická neurologie - speciální část Josef Bednařík, Zdeněk Ambler, Evžen Růžička a kol.

Klinická neurologie - část speciální I a II je pokračováním úspěšného vydání Klinické neurologie - část obecná I a II, jejíž první vydání obdrželo cenu České neurologické společnosti za nejlepší monografii a učební text za rok 2004.

V předmluvě ji zmiňuje i prof. Karel Urbánek, když říká, že "nepochybným úspěchem části první, obecné, je skutečnost, že si zájem o ni vyžádal před dvěma lety jejího druhého vydání." "Klinická neurologie," píše prof. Urbánek, "dosáhla v uplynulém desetiletí významných pokroků, a to jak v diagnostice, tak zejména v terapii. Ta v dávnější minulosti představovala nejzjevnější slabinu této medicínské disciplíny.

Vše podstatné nalezne čtenář, respektive studující, v tomto svazku." Speciální část přináší systematický a detailní přehled etiopatogeneze, klinického obrazu, diagnostiky, diferenciální diagnostiky, léčby a prognózy tradičních nejvýznamnějších typů postižení nervové soustavy: cévních onemocnění, nádorů, úrazů, infekcí, degenerací, epilepsie, poruch spánku, bolestí hlavy, demyelinizací, vývojových a kongenitálních abnormalit, neurogenetických a metabolických poruch. Další kapitoly jsou věnovány onemocnění periferní nervové soustavy, nervosvalového přenosu a kosterního svalstva.

Poznatky interdisciplinární povahy přinášejí kapitoly věnované vertebrogenním onemocněním, neurologickým komplikacím orgánových a systémových onemocnění, toxickým a deficientním postižením nervového systému, psychogenním poruchám a iatrogenním neurologickým poruchám.

Kniha je bohatě doplněna obrazovými přílohami, přehlednými schématy a tabulkami. Byla vytvořena kolektivem zkušených autorů a editorů a aspiruje na to, aby se podobně jako část obecná stala nepostradatelnou referenční příručkou pro přípravu mladých neurologů i doplnění erudice zkušených specialistů.

Připravovaná kniha zaplnila mezeru, která dosud existovala v českém neurologickém písemnictví, a nabízí alternativu obdobných výukových cizojazyčných textů. "V mezinárodním srovnání může být česká neurologie na toto dílo pyšná," uzavírá předmluvu prof. Urbánek.


Triton, 156 x 232 mm, 1 430 stran, cena 2 498 Kč

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky