Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Ultrazvuková diagnostika v těhotenství a gynekologii
vydavatel: Aprofema s. r. o.

První vydání této práce bylo rozebráno během několika týdnů a po třech letech vychází úspěšná monografie znovu, rozšířená o 20 kapitol, včetně ultrazvukové gynekologické problematiky.

Tato původní publikace je určena pro klinickou praxi a je výsledkem společného úsilí mezinárodního kolektivu autorů, kteří patří k nejvýznamnějším osobnostem v gynekologii, porodnictví a příbuzných oborech; je v současnosti nejkompletnější učebnicí z oblasti zobrazování v gynekologii a porodnictví v ČR. Nejprve je popsán vývoj embrya a jeho korelát sonoembryologie. Dále jsou detailně popsána vyšetření v časovém sledu tak, jak jsou prováděna v graviditě. (Screening v 11. až 13. + 6. týdnu, vyšetření plodu ve 20. až 22. týdnu, ve 30. až 32. týdnu těhotenství, v termínu porodu a šestinedělí).

Další samostatné kapitoly řeší problematiku nejčastějších vrozených vad plodu, oligo- a polyhydramnia, placenty, vícečetného těhotenství, dopplerovských technik a růstových poruch plodu. Samostatná kapitola je věnována srdečním vadám plodu a invazivním metodám v těhotenství. Zmíněny jsou i ostatní metody prenatální diagnostiky, jako jsou základy cytogenetiky a molekulárně diagnostických metod. Detailně je popsán management aloimunizace.

Autoři analyzují výsledky prenatální diagnostiky za posledních 10 let a nastiňují trendy dalšího vývoje. K úplnosti patří zmínit problematiku 3D/4D zobrazení plodu a magnetické rezonance v těhotenství. Zcela nové jsou kapitoly zabývající se ultrazvukovou diagnostikou v gynekologii: těhotenství neznámé lokalizace (mimoděložní těhotenství), pánevní anatomie v ultrazvukovém obrazu, patologie děložního hrdla, těla a adnex. Samostatná kapitola je věnována patologiím ovarií. Kapitola Ultrazvuková diagnostika v asistované reprodukci se věnuje všem aspektům využití této metody v reprodukční medicíně. Ultrazvuková diagnostika našla své pevné místo také v urogynekologii. Velkým kladem publikace je její aktuálnost, protože poslední aktualizace byla provedena v listopadu 2010.

Autoři: Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová

Aprofema s. r. o. 2010, druhé, kompletně přepracované a rozšířené vydání, 44 kapitol, 496 stran, 900 obrázků a schémat, barevný tisk na křídovém papíře; www.aprofema.czRejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky