Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

INTERNA
vydavatel: Triton

Nová učebnice vnitřního lékařství

Kniha nazvaná INTERNA profesora Richarda Češky a kolektivu je určená pro studenty a pro lékaře v praxi. Je výsledkem mimořádného úsilí nejen autorů, ale také vydavatelství Triton, protože vznikla v období jednoho roku. Text učebnice je rozčleněný do 18 kapitol poskytujících informace o celém spektru onemocnění všech interních oborů. Mezi nejrozsáhlejší texty patří problematika kardiologie (93 s.), metabolismu (93 s.) a gastroenterologie (85 s.). Patřičná pozornost je věnovaná chorobám, s nimiž se internisté setkávají nejčastěji, a také problematice akutních stavů.

Obsah učebnice: Úvod - Vybrané příznaky vnitřních chorob - Šok a kardiopulmonální resuscitace - Kardiologie - Arteriální hypertenze - Cévní mozkové příhody - Angiologie - Metabolismus - Endokrinologie - Gastroenterologie - Pneumologie - Nefrologie - Poruchy vnitřního prostředí - Revmatologie - Imunologie a alergologie - Hematologie - Vybrané kapitoly - Praktické problémy v interně.

Poslední dvě kapitoly přinášejí informace z jiných lékařských oborů a také z problematiky přesahující rámec jednotlivých interních oborů. Náplní 17. kapitoly je tematika onkologická, psychiatrická a toxikologická. Závěrečná 18. kapitola obsahuje šest témat důležitých pro klinickou praxi: Interní předoperační vyšetření. Vybraná problematika z intenzivní péče. Základní invazivní výkony. Farmakoterapie v graviditě. Zásady laboratorního vyšetřování. Prevence, epidemiologie, klinické studie a EBM. Text učebnice uzavírá Apendix, který na 10 stranách uvádí přehled léků používaných v interně.

Ocenění

1) Stručnost, srozumitelnost a praktická použitelnost napsaného textu projevující se upřednostněním údajů o klinickém obrazu, účelném vyšetřování, diferenciální diagnostice a zásadách léčby chorob vnitřních orgánů.
2) Aktuálnost uvedených informací daná nejen rekordně krátkou dobou přípravy, ale také průběžným posuzováním, připomínkováním a úpravami vytvářeného textu.
3) Učebnice je ojedinělá také spoluautorským zapojením odborníků mladého věku.

Připomínky


1) Nevyváženost v rozsahu jednotlivých kapitol - např. Imunologie a alergologie (83 s.) je rozsáhlejší než Pneumologie (66 s.) a Revmatologie (50 s.). 2) Nejednotný autorský přístup - pouze jednu třetinu kapitol napsal jeden autor a v kontrastu s tím se na sestavení tří kapitol (4., 7. a 8.) podílel početný kolektiv více než 10 odborníků.
3) Je překvapující, že mezi autory/spoluautory není nikdo z 3. LF UK Praha.
4) I přes ocenění neuvěřitelně rychlé práce nakladatelství považuji vložení reklam na publikace s nezdravotnickou tematikou (pohádky pro děti!) za méně vhodný počin.

Slovo na závěr


Nová učebnice interny, jež bude nepochybně brzy rozebraná, znamená velký přínos pro pre- i postgraduální studium. Pro lékaře v praxi představuje zdařilou praktickou pomůcku jak pro diagnostiku a léčbu nemocných s chorobami vnitřních orgánů, tak také při řešení stavů přesahujících do některých dalších oblastí klinické medicíny.
Mnozí se neubrání srovnání INTERNY profesora Češky a kol. s obdobnou publikací VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ profesora Pavla Klenera a kol. Třetí přepracované a doplněné vydání této knihy vydalo nakladatelství Galén v roce 2006. Z posouzení obsahu a formy obou kvalitních učebnic (na některých kapitolách participují titíž autoři) je zřejmé, že INTERNA prof. Richarda Češky a kolektivu je modernější, stručnější, má nižší hmotnost i pořizovací cenu.

Triton, 2010, ISBN 978-80-7387-423-0, 876 stran, formát A4, pevná vazba

Prof. MUDr. Václav Monhart, CSc., Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky