Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Základy lékařské chemie a biochemie
vydavatel: Galén

Vychází učebnice lékařské chemie a biochemie

Naposledy před více než čtvrtstoletím vyšla souborná učebnice lékařské chemie a biochemie, byly to ovšem chemie a biochemie zásadně jiné, než jsou ty dnešní. Proto je dobře, že na slavnou tradici počínající prof. Janem Horbaczewským a pokračující prof. Duchoněm (právě on byl autorem zmíněné učebnice vydané na počátku osmdesátých let minulého století) má kdo navazovat.

Doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc., emeritní přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze, připravil a právě nyní v nakladatelství Galén vydal více než pětisetstránkovou učebnici Základy lékařské chemie a biochemie.

Spojil se k tomu s vynikajícím týmem odborníků jak z pracovišť své mateřské 1.lékařské fakulty v Praze, tak z Lékařské fakulty v Plzni a 2. lékařské fakulty v Praze, z jejichž syllabů také kniha vychází. Je určena především medikům a zahrnuje široké spektrum témat - od fyzikální, anorganické a organické chemie až k biochemii, buněčné a molekulární biologii a biochemii orgánů a funkcí.

Odráží přitom skutečnost, že moderní medicína je založena především právě na studiu molekulárních pochodů v organismu ve zdraví a nemoci, a z toho se odvíjejících diagnostických, terapeutických i prognostických postupů. Každá kapitola je proto doplněna popisem významu jednotlivých pochodů pro medicínu.

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky