Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 16. leden 2021 | Svátek má Ctirad

INFORMACE
Tribune.cz > Souhlas se zpracováním osobních údajů

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o., se sídlem Třebohostická 564/9, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 26158299, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75454, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovávány:
  • jméno a příjmení,
  • poštovní adresa,
  • e-mailová adresa,
  • telefonický kontakt,
  • ostatní údaje vyplývající z obchodního vztahu.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • Zasílání obchodních nabídek Správce
  • Zasílání informací a pozvánek na akce pořádané Správcem 
  • Zasílání marketingových sdělení
  • Zasílání nabídek předplatného
 3. Doba zpracování osobních údajů:

  Dva roky od udělení souhlasu nebo dle zákonné lhůty vyplývající z obchodního vztahu.

 4. Poskytování osobních údajů dalším stranám:

  Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

  • Přepravní společnosti v případě zaslání nakoupeného zboží jejich prostřednictvím,
  • Česká pošta, s.p., v případě zaslání nakoupeného zboží jejím prostřednictvím,
  • Poskytovatelé softwaru a webhostingu,
  • Správce webových stránek,
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

  Tyto společnosti vystupují v roli „Zpracovatele“ a řídí se standardy společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. jako „Správce“.

 5. Zpracování dat:

  Zpracování dat probíhá manuálně (zadávání dat, oprava dle žádosti Subjektu údajů).

  Zpracování dat probíhá automaticky (rozesílání informací a obchodních nabídek dle rozčlenění dle kategorií zájmů).

 6. Odvolání souhlasu

  Odvolat souhlas lze buď v plném rozsahu (pokud tak je možno udělat a poskytnutí informací Subjektu údajů nepodléhá obchodnímu vztahu nebo se nejedná o potenciální obchodní vztah se zájmem jasně vyjádřeným od Subjektu údajů), nebo jeho jednotlivé části.

  Souhlas je možné odvolat písemnou formou, kde bude jasně specifikován rozsah odvolání souhlasu.

 7. Vyjádření souhlasu s poskytnutím osobních údajů pro tyto účely:
  • Zasílání marketingových sdělení
  • Zasílání informací o akcích pořádaných společností
  • Zasílání obchodních nabídek
  • Zasílání nabídek předplatného

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek a dalších informací Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • Využití další strany jako „Zpracovatele“ je nutné pouze v případech doručení objednaného zboží a Subjekt údajů je s tím plně srozuměn,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky